OIK PETNJICA KONSTATOVALA OSTAVKE ODBORNIKA I POPUNILA UPRAŽNJENA MJESTA

Mersad Latić, OIK

Opštinska izborna komisija Petnjica je izvršila uvid i konstatovali ostavke koje su podnijeli Rešad Muratović, Mithad Cikotići i Alma Kršić sa liste DPS-a, a nakon toga su izvršili popuni upražnjenih mjesta a shodno članu 104. Zakonu o izboru odbornika i poslanika. Sledeći sa liste koji treba da uđu u Skupštinu petnjičkog parlamenta su Olivera Ivezić, Mehrija Škrijelj i Ismet Kožar.

Nadležnost opštinske izborne komisije jeste da donese izvještaj o popuni upražnjenih odborničkih mjesta kako je Zakonom predviđeno i da takav izvještaj dostavi Skupštini što su već i uradili. Na pitanje novinara portala Radija Petnjica da li je bilo neophodno da skupštinska služba dostavi materijal za sjednicu Opštinske izborne komisije, predsjednik Mersad Latić je istakao da su proceduru obavili na osnovu zahtjeva odbornika koji su podnijeli ostavke a da Zakonom nije predviđeno ko treba da dostavi opštinskoj izbornoj komisijij zahtjev.

„U Zakonu o izboru odbornika i poslanika nije izričito precizirano ko treba da dostavi materijal, a mi smo samo postupili po zahtjevu odbornika i to je naša jedina obevaza kao opštinske izborne komisije jeste da se izvrši popuna upražnjenog mjesta i da izda uvjerenje odborniku koji je izabran“, kazao je za portal radija predsjednik OIK Mersad Latić.

Sjednicom je presjedavao Mersad Latić, a bili su prisutni i sekretar Semin Šabotić kao i članovi Asmir Šabotić i Esad Zverotić. Sjednici nije prisustvovao član Armin Skenderović ali je pisanu saglasnost na odluke komisije, dostavio OIK tako da je komisija imala potpuni kvorum za odlučivanje. Predstavnik Bošnjake stranke nije prisustvovao i pored toga što je bio uredno obaviješten.

D.B.