OŠ MAHMUT ADROVIĆ: POVODOM 8. MARTA RADIONICA IZ PREDUZETNIŠTVA

Povodom 8. marta, Dana žena, JU OŠ “Mahmut Adrović“ realizuje projekat „Radionica iz preduzetništva“. Učesnici škole su, uz pomoć nastavnika, izradili poklon – suvenire za Dan žena, koje će toga dana izložiti na štandovima i prodavati u holu škole i u centru Petnjice. „Cilj projekta, pored razvoja kreativnosti i preduzetničkog duha kod učenika, jeste i prikupljanje finansijskih sredstava koja će se upotrijebiti za nabavku opreme i nastavnih sredstava potrebnih za realizaciju predmetnih programa“, kaže za portal radija direktor osnovne škole Ervin Duraković.

„Projekat realizujemo već nekoliko godina i to vrlo uspješno. Od prihodovanih sredstava kroz projekte realizovane proteklih godina smo kupili projektor sa platnom, štampač, skener i fotoaparat, kao i određene rekvizite za scenu koju koristimo prilikom izvođenja kulturno – zabavnih programa. Koristim priliku da se zahvalim roditeljima i uopšteno svim građanima na odzivu i učestvovanju u projektima svih ovih godina. Bez njih, radionicu ne bi bilo moguće realizovati. Zahvalnost dugujemo i Opštini Petnjica koja je svake godine finansijski podržala projekat. Na kraju, odajem priznanje nosiocima projekta – učenicima i nastavnicima, koji su najzasluženiji za uspješnost projekta, koji kroz ozbiljan pristup projektu, odgovorno obavljaju zaduženu i radnu aktivnost, a kroz razvoj kreativnosti i samostalnosti ostvaruju vaspitno – obrazovne ciljeve predviđene planom i programom, a među njima je i cilj razvijanje preduzetničkog duha“, kaže Duraković.
Realizacija projekta, odnosno otvaranje štandova u školskom holu počinje u 10:00 časova, a od 12:00 časova će učenici postaviti štandove i ponuditi svoje proizvode i građanima u centru Petnjice. “Kupi, usreći voljenu osobu, usreći i nas”.

DENIS BOŽOVIĆ