MUHOVIĆU 24 ČASA DA ZAKAŽE SJEDNICU O NJEGOVOJ SMJENI

Petnjica

Podnosioci inicijative za smjenu predsjednika SO Petnjica Adnana Muhovića, od njega su tražili da se u roku od 24 časa izjasni da li će zakazati sjednicu lokalnog parlamenta sa tom tačkom dnevnog reda. Kako Radio Petnjica saznaje od podnosioca inicijative, Muhović je obavijestio podnosioce da neće zakazati sjednicu na kojoj bi se glasalo o njegovoj smjeni. Podnosioci inicijative smatraju da im poslovnik o radu SO omogućava da zakažu sjednicu najranije za sedam dana. Uz poziv za sjednicu podnosilac inicijative je dužan da predloži dnevni red i da dostavi obrazloženje svim odbornicima SO Petnjica. Predsjedavanje ovakvom sjednicom bilo bi povjereno nekom od odbornika iz reda podnosioca inicijative.

Predstavnici odbornika DPS-a, SD-a i SDP-a, njih 19, od ukupno 31 koliko ih ima u petnjičkom lokalnom parlamentu, poštom su poslali zahtjev za sazivanje vanredne sjednice sa inicijativom za razrješenje predsjednika SO Adnana Muhovića. Oni kažu da građani Petnjice ne žele podjele zbog čega je neophodno da se onemogući svako dalje djelovanje Muhovića sa pozicije predsjednika Skupštine opštine Petnjica jer je svojim izjavama bacio ljagu na čitav Bihor, na njegove građane i na sve Bošnjake..

S. RASTODER, D. BOŽOVIĆ