SASTANAK AGOVIĆA SA PREDSJEDNICIMA MJESNIH ZAJEDNICA: ZAJEDNO RJEŠAVANJE PROBLEMA

Sastanak sa predsjednicima mjesnih zajednica

Juče su predsjednici MZ opštine Petnjica, održali radni sastanak sa predsjednikom opštine Samirom Agovićem kako bi mu saopštili najveće probleme građana u tim mjesnim zajednicama.

Cilj sastanka je, takođe da se ukaže na probleme kako bi se kroz Budžet, koji treba da se usvoji, predvide određena novčana sredstva kako bi se problemi riješili i time poboljšali uslovi za život u MZ.


„Naši građani odgovorno pristupaju realizacija projekata u njihovim MZ, a veliki broj aktivno učestvuje na rješavanju svih pitanja. Najviše pitanja se naravno odnosi na probleme infrastrukture kao i valorizaciji potencijala, prije svega u oblasti poljoprivrede“, izjavio je Samir Agović za portal Radija Petnjica.

Na sastanku su definisani prioriteti koji će biti prikazani kroz kapitalni Budžet opštine Petnjica, a činjenica da Ministarstvo poljoprivrede najavilo realizaciju projekata vezanih za vodosnabdijevanje prema katunima, sanacija nekategorisanih putnih pravaca na području opštine, dovoljno govori o ozbiljnosti i posvećenosti lokalne uprave i resornog ministarstva da se poboljšaju uslovi života na području petnjičke opštine.

Na ovom radnom sastanku je bilo razgovora i kako unaprijediti elektro-mrežu na području Bihora.

Predstavnici MZ su istakli da je potrebno da se što više radi na rekonstrukciji niskonaponske mreže, ali, apostrofiralo se i na rekonstrukciji dalekovoda Petnjica – Savin bor, sa krakom za Tucanje.

„Sve inforamcije i zahtjeve sam primio i sa svojim najbližim saradnicima u narednom periodu ću sagledati prioritete pa ćemo shodno tome, opet zajedno, raditi na njihovom rešavanju. Ipak će sve zavisiti od finansijskih sredstava, od zainteresovanosti naših građana da pomognu kod realizacije pojedinih projekata i od mogućnosti naših ljudi da pomognu iz dijaspore određenim donacijama kako bi što više uradili u ovoj godini“, izjavio je Agović.

Na sastanku su predsjednici MZ informisani što će država preko kapitalnog budžeta u ovoj godini finansirati. Tu se prije svega misli na tri kapitalna projekata: vodovod za 600 domaćinstava koji će u ovoj godini nastaviti mnogo jačom dinamikom, nova administrativna zgrada i putni pravac do Podvada.

Razgovaralo se i o obezbjeđivanju prostornih uslova za rad predstavnika u svojim MZ i u narednom periodu treba da se radi na rešavanju i stvaranju uslova za rad svake MZ. Važno je istaći da su predsjednici MZ istakli spremnost da na neki način budu kreatori za rešavanje pitanja i problema koje opterećuju građane MZ i da će u svim segmentima sarađivati sa lokanlnom upravom na rešavanju realnih problema.

Zajednički zaključak sa ovog sastanka bio je da se u vrijeme velikih sniježnih padavina, nadležne službe odgovorno radile na raščišćavanju putnih pravaca i adekvatno odgovorile na nastalu situaciju.

„Na kraju smo konstatovali da je obaveza i MZ i lokalne uprave da budu na usluzi građanima i da je ono što je sa nivoa MZ, bude bez ikakvih barijera završavano za naše građane, kao što su pitanja izdavanja određenih potvrda i sl. Lokalna uprava želi da bude dobar servis građanima i tome težimo“, zaključio je u izjavi za portal Radija Petnjica, Samir Agović.

Pored gorućih pitanja i načina njihovog rešavanja, na sastanku je konstatovano da se izvrši reizbor ili izbor organa, posebno u novim MZ na području opštine. Tu se mislilo na MZ Centar, MZ Radmanci, kao i u još nekoliko MZ gdje je potrebno da se izvrši reizbor jer je istekao mandat Savjetima i predsjednicima MZ. Dogovoreno je da početkom marta zakažu zborovi građana kako bi se postavilo novo rukovodstvo, a u cilju da svako preuzme svoju odgovornost i da se posveti radu u svojim MZ.

DENIS BOŽOVIĆ