OSNOVANA ŠKOLA KURANA SA 200 POLAZNIKA


 

Medžlis Islamske zajednce Bijelo Polje osnovao je “Darul-Kur'an”, školu Kur'ana, koju pohađa oko 200 polaznika na šest različitih lokacija na prostoru tog medžlisa.
“Osim toga za mališane predškolskog uzrasta osnovali smo islamsko obdanište “Sibjan”, koje svakodnevno pohađa oko 60 polaznika u vaspitnim jedinicama Gradski džemat i Rasovo. Obzirom da kvalitetan rad u oba sektora odgojno-obrazovnog djelovanja zahtijeva različite aktivnosti, prevoza djece do školskih učionica đe pohadjaju nastavu učenja Kur'ana, a koje znaju biti udaljene i nekoliko kilometara, poput izleta, ekskurzija, posjeta znamenitostima, izložbama isl. značajne izdatke iziskuje transport mališana. U tom pravcu, nameće se potreba za nabavkom kombi-vozila, koje bi doprinijelo ekonomičnosti i pospiješilo naš rad na odgoju i obrazovanju mladih naraštaja. Zbog toga pokrećemo akciju prikupljanja sredstava za nabavku vozila, i molimo sve dobrotvore i vakife kojima je Allah dao imetak, da investiraju u ovo trajno tekuće dobro, i našim mališanima obrazovanje i odgoj u Sibjanu i Darul-Kur'anu učine ugodnijim”, stoji u saopštenju Medžlisa Islamske zajednce Bijelo Polje.

U nastavku možete vidjeti žiro račun na koji možete uplatiti donacije:

Instranstvo:
Party identifier: 10093630450000
Swift adress: CKBCMEPG
Iban: ME25510000000000910579
Name & adress: Odbor islamske zajednice B.Polje – ZA KOMBI ( sa naznakom )

Crna Gora:
Broj žiro računa:
510-69448-52 sa naznakom ZA KOMBI