MUHOVIĆEVE IZJAVE NIJESU STAVOVI VEĆINE BOŠNJAKA, MUSLIMANA ILI CRNOGORACA ISLAMSKE VJEROISPOVJESTI

U saopštenju Savjeta Muslimana Crne Gore se ističe da ta organizacija nije iznenađena stavovima funkcionera  Bošnjačke stranke Adnana Muhovića iznijetim u emisiji „Bez granica“ na TV Vijesti. Oni kažu da su to stavovi na koje su Matica Muslimanska, a kasnije i  Savjet Muslimana Crne Gore upozoravao u prethodnih 15 godina, a na koje niko nije reagovao.

“Na žalost, Muslimani Crne Gore su na vrijeme bili svjesni, još 2001 kada je deklaracijom grupe ljudi različitog nacionalnog opredjeljenja potpisalo tzv. Deklaraciju o preimenovanju imena Musliman u Bošnjak. Već tada smo znali da se sprema priča o otcijepljenju Sandzaka na štetu Crne Gore. Već tada smo upozoravali da se nešto sprema. Na žalost, sasvim smo sigurni da toga nisu bili svjesni ni mnogi časni potpisnici Deklaracije. Savjet Muslimana se ogradjuje od izjava Adnana Muhovića, jer one sasvim sigurno ne predstavljaju stavove većine crnogorskih muslimana bez obzira da li se oni izjasnjavaju kao Muslimani, Bošnjaci ili Crnogorci islamske vjeroispovjesti. Više nas plaši činjenica da postoje ljudi koji su ponovo spremni da potpale bure baruta, ali vjerujemo da će se na tome završiti i da će potpaljivači koji očigledno rade po notama spoljnih saradnika za čije mišljenje idu i do dalekih istočnih zemalja postati sramota Muslimana Crne Gore. Crnogorski Muslimani na čelu sa Savjetom Muslimana i dalje će se zalagati za jedinu nam državu Crnu Goru kao multietničku zajednicu zasnovanu na  demokratskim principima jednakih prava  za sve njene gradjane bez obzira na nacionalnu, vjersku i političku pripadnost”, stoji u saopštenju Savjeta Muslimana Crne Gore