ODRŽANA SKUPŠTINA FK KAYL/TETANGE: MERUSDIN LIČINA PREDSJEDNIK

Skupština Kayla

Prethodnog vikenda je održana godišnja Skupština fudbalskog kluba Kayl/Tetange, na kojem su izabrani novi članovi kluba, a starim članovima je potvrđena članstvo. Klub pod novom upravom brojaće 16 članova komiteta.
Predsjednik kluba je i dalje Mersudin Ličina. Klub će imati dva podpredsjednika, Slavišu Mocića i Asmira Cikotića, sekretarica kluba je Patricia Lombardi, a njena zamenica Samela Ličina, sportski direktor je Hasim Skenderović, a blagajnik Edin Šabotić. Odgovorni za bezbjednost kluba je Rifat Murić, za komunikaciju sa sponzorima Rešad Šabotić. Ostali članovi su: Sabahudin Ličina, Joana Goncalves, Sergio Lombardi, Kemal Murić, Šaip Agović, Rasim Rastoder, Safet Ličina i Ahmet Škrijelj. Ovoj izbornoj skupštini prisustvovao je veliki broj članova kluba, među njima je bio i predsjednik opštine Kayl, Johan Laurent koji je se zahvalio predsjedniku Ličini i svim članovima kluba na uspješnoj 2016. godini i ohrabrio ih da tako nastave za dobro kluba i čitave opštine Kayl. Na kraju skupštine, pedsjednik Ličina se zahvalio svima. Takođe su i uručeni pokloni i zahvalnice pojedinim članovima kluba koji su direktno ili indirektno podržavali i pomagali klub u prošloj sezoni.