BIHORSKA KOLONIJA U PULI

Na posedak kod Raifa Ćeranića. Alija Adrović sa suprugom Nazirom,Ibro sa suprugom Safetom, Raif sa suprugom Samijom

Emisija “,Bihorska veza” koja je na talasima “Radija Petnjica” počela emitovati početkom januara, već je odradila važne stvari. U program se javio veliki broj Bihoraca sa svih strana. Jedna od najzanimljivijih destinacija je i Pula odakle se javio Ibro Muratović, koji je pažljivo slušao emisiju sa prijateljima, porodicom i Bihorcima..

Bihorska kolonija u Istri nije velika ali se posjećuju i “drže” kaže Ibro.

“Ovdje ima nešto oko 200 Bihoraca. Računam tu bračne drugove, djecu, unuke, praunuke. Doselili smo se unazad 27-45 godina”, javio je Ibro Muratović.

On je poslao i spisak Bihoraca koji žive u Puli i okolini i mi taj spisak objavljujemo. Na spisku naravno nijesu svi koji tamo žive pa je ovo prilika da ih pozovemo da se jave.

1. Adrović Elmaz
2. Adrović Ismet
3. Adrović Safet
4. Adrović Hazbo
5. Adrović Alija
6. Adrović Hakija
7. Adrović Esad
8. Adrović Sadik
9. Adrović Hatka
10. Adrović-Dubinović-Hasnija
11. Adrović Zehra
12. Ajdarpašić Ramo
13. Ajdarpašić Meho
14. Cikotić Fehmo
15. Hodzić Suad..rahmetli
16. Hodzić Fuad
17. Huremović Esko..rahmetli
18. Latić Sejdija
19. Ličina Ramo..rahmetli
20. Muratović Hakija
21. Muratović Ibro
22. Muratović Mehmed
23. Osmanović Ismet
24. Osmanović Meho..rahmetli
25. Osmanović Ismet
26. Osmanović Avdo..rahmetli
27. Osmanović Feho
28. Osmanović Esad
29. Rebronja Idriz
30. Rebronja Feriz
31. Skoko Abid
32. Škrijelj Miftar
33. Škrijelj Juso
34. Škrijelj Ismet
35. Škrijelj Halil
36. Škrijelj-Kurpejović-Ema
37. Škrijelj Sadika
38. Škrijelj Esma

39. Latić Zehbija – rahmetli…

40. Adrović Nuradin i porodica