STANJE U OPŠTINI TEŠKO, STRUJE NEMA U NEKIM SELIMA, RADIO NE EMITUJE SIGNAL


Stanje u petnjičkoj opštini jutros je i dalje teško. Led i snijeg okovao je mnoge putne pravce, a napori lokalnog komunalnog preduzeća nedovoljni su da se stanje koliko-toliko normalizuje. Prema riječima vd direktora Komunalnog Mithada Cikotića, prioritet u čišćenju je put Penjica-Godočelje- Miraj Brdo i putni pravac prema Bioči.

Do 9 časova putni pravac prena Stenicama nije bio očišćen, kao ni reguonalni put Berane -Trpezi, koji je u nadležnosti Crnagoraputa.

Na putu od Berana prema Petnjici funkcioniše samo jedna traka, ali sa velikim nametom snijega po sredini kolovoza tako da se auta sa nižim “trapom” teško kreću, javljaju slušaoci Radija Petnjica.
Struje nema u Trpezima i Vrbici. Zbog toga što stuje nema ni na Lazanskom brdu, gdje se nalazi predajnik, Rado Petnjica trenutno ne radi ni analogno pa ni putem interneta.