BEMAX PAKUJE MAŠINE DO PROLJEĆA

Radnici Bemax-a rade most na rijeci Popča

Za oko tridesetak radnika koji su radili na izvođenju radova probijanja nove trase puta od Gusara do Podvada, danas prestaje radni angažman. Naime, loše vremenske prilike i niska temperatura je primorala firmu „Bemax“ da povuče svoju mehanizaciju i radnike i da čekaju ljepše dane.
Portal Radija Petnjica je posjetio gradilište i zatekao spremanje i pakovanje građevinske operative. Kako smo saznali, računa se na pauzu od dva mjeseca, ali u slučaju lijepog vremena, radnici možda dođu i prije.
Vremenske prilike su onemogućile kvalitetno izvođenje radova, tako da se oni odlažu i to će ujedno biti prilika i dati potrebno vrijeme da predstavnici lokalne samouprave u saradnji sa državnim organima riješe problem eksproprijacije i posvete rješavanju imovinsko pravnih odnosa.

Podsjećanja radi, radovi koji su se do sada izvodili, izvodili su se na terenu koji je u vlasništvo države. Na toj dionici su odrađeni zemljani radovi, od uklanjanja šiblja i drveća, postavljanja propusta za vodu, izgrađen je betonski potporni zid, postavljena je zaštitan mreža na dijelu visokih kamenih škarpi, a na mostu u Gusare je odrađeno oko 80% radova. Inače, ovaj most bio bi završen da nije bilo preprojekcije.

DENIS BOŽOVIĆ