DA LI JE PREKRŠENA PROCEDURA IZBORA ČLANOVA SAVJETA ZA SARADNJU SA DIJASPOROM?

Dnevni list “Dan” je 14.12.2016. godine, pod naslovom “Bošnjaci uzimaju mjesta SD-u”, izmedju ostalog naveo da će mjesto direktora Uprave za dijasporu umjesto dosadašnjeg DPS kadra Predraga Mitrovića preuzeti dosadašnji potpredsjednik Skupstine Crne Gore Suljo Mustafić, inače član Savjeta za saradnju sa iseljenicima.
U samom gore navedenom tekstu se navodi i izjava gdina Mirsada Jahovića iz Udruženja “Cetinje-Indijana” koji je iskazao nezadovoljstvo zbog načina formiranja Savjeta za saradnju sa iseljenicima. Izmedju mnogih učinjenih procesnih grešaka prilikom izbora kandidata, za Jahovića je najspornija činjenica da je za Savjet i njegovo konstituisanje, utrošeno 77.000 eura koje su platili poreski obveznici Crne Gore? Poreski obveznici koji jednim dijelom i sami zavise od novčanih doznaka iseljenika, čiji predstavnici u Savjetu koriste sve benefite iz Budžeta CG (avio karte, hotelski smjestaj, itd).

“Kome je i zašto bio cilj, ovakvog formiranje Savjeta uz mnoštvo učinjenih procesnih grešaka”, pita se MIloš Bukilić, predsjednik SCANj-a u ostavci (o ostavci treba da raspravlja Skupština SCANJ-a na prvoj sjednici, koja ce se vjerovatno održati u januaru 2017.g),

Ono što je izvjesno, dodaje on je to da je izbor sproveden pod strogo kontrolisanom palicom tadašnjeg Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore.
Uoči održavanja konstitutivne sjednice Savjeta za saradnju sa iseljenicima, koji je imenovan Rješenjem Vlade Crne Gore u julu ove godine, a istom je izbornom postupku prethodilo raspisivanje Javnog poziva za kandidovanje predstavnika iseljenika za članove Savjeta za saradnju sa iseljenicima koji je uputila Uprava za dijasporu dana 07. marta 2016. godine. U sprovođenju Javnog poziva komisija, kojom je predsjedavao Ambasador Ljubiša Perović, tvrdi Bukilić, krši član 18 stav 3 Zakona o saradnji Crne Gore sa iseljinicima u kojem je propisan rok od 15 dana za zaključivanje javnog poziva (zaključno sa 22.03 2016). U pozivu je bilo naglašeno da će predlog kandidata biti razmatran samo ako je dostavljen u naznačenom roku. Medjutim, komisija dana 29.03 2016.g. produžava rok za sedam dana (do 07.04 2016.g) uz obrazloženje da su „postojali administrativno-komunikacioni problemi za neka udruženja“. Komisija krši i član 21 stav 1 Zakona u kojem se navodi da će Uprava na svojoj internet stranici objaviti listu kandidata koji su predloženi za članove Savjeta u roku od 10 dana od isteka roka iz pomenutog člana 18 stav 3. Dakle, zakonski propisan rok od 15 dana produžava za još sedam dana, ne objavljuje listu kandidata, a zatim, umjesto da sačini listu kandidata u roku od 10 dana od novoodredjenog roka, Komisija dana 08.06.2016. donosi „Uputstvo za izbor članova Savjeta za saradnju sa iseljenicima”.

Predsjednik SCANJ u ostavci Bukilić smatra da je ovo jedinstveni slučaj u upravnoj stvari da komisija umjesto da postupa po rješenju -aktu organa koji je formirao. U samom rješenju bi shodno članu 55 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave moralo osim sastava komisije biti odredjeno i koje poslove treba da obavi i propisani uslovi i način rada komisije, kao i rokovi u kojima će se zadatak obaviti. Međutim, komisija umjesto da obavi zadatak u poštovanju termina jasno definisanih zakonom i javnim pozivom, donosi Upustvo za izbor članova Savjeta za saradnju sa iseljenicima čime preuzima nadležnosti Ministarstva suprotno odredbama Zakona o državnoj upravi i Zakona o upravnom postupku. Pa nakon Upustva dana 14.06 2016 komisija donosi (sama sebi) dodatno pojašnjenje, kako će birati kandidate.
Prilikom sprovodjenja izbora Komisija slijedeći pomenuto Uputstvo i dodatno pojašnjenje, koje se sem protivzakonitog donošenja u sadržini može nazvati nečijom “revijom želja”. Razlozi tih želja nijesu navedeni u Javnom pozivu.

Bukilić postavlja pitanje zbog čega nije poštovan Zakon u izbornom procesu kandidata za Savjet koji treba da bude Savjetodavno tijelo Vlade Crne Gore? Nigdje na svijetu, pa ni u Crnoj Gori koja se zalaže za vladavinu prava, ne može se iz “neprava graditi pravo” u konkretnoj stvari Vladino Rješenje o imenovanju Savjeta doneseno 28.07 2016. nije zakonski održivo zbog učinjenih proceduralnih grešaka koje su prethodile njegovom donošenju.

Pojedina udruženja od samog početka sprovodjenja izbora ukazivali na proceduralne greške i mnoga su odbila da učestvuju u izboru.

Bukilić je potvrdio da je ukazivao na proceduralne greške, kršenje Zakona o čemu je u više navrata upoznao Upravu za dijasporu i Generalni konzulat Crne Gore u Frankfurtu.