FORMIRANE KOMISIJE ZA PROCJENU ŠTETE

Muslija Kalić

Nakon poplavnog talasa koji je zadesio opštinu Petnjica, predsjednik opštine Samir Agović je formirao komisiju za procjenu štete koja je nastala od poplava. Prema riječima podpredsjednika opštine Muslije Kalića, u sastav komisije su ušli ljudi koji su stručni da pogledaju, da sagledaju i da procijene nastale štete.

„Formirane su tri komisije. Komisija za procjenu štata objekata čiji je predsjednik Haris Adrović, Komisija za procjenu šteta poljoprivrednog zemljišta na čijem je čelu Adis Ličina i Komisija za procjenu šteta na nekategorisanim i lokalnim putevima u našoj opštini gdje je odgovorno lice Anita Muhović. Od momenta formiranja, komisija svakodnevno radi i vodi računa da što realnije sagleda situaciju koja je nastala i da napravi realnu procjenu. Naravno, kada se taj dio posla završi, zaključke će komisija da proslijedi prema nadležnim organima i prema Vladi Crne Gore“, izjavio je za portal radija Muslija Kalić.

Ono što ljudi iz lokalne samouprave i Komunalnog preduzeća svakodnevno rade to je rad na sanaciji oštećenih područja.

„Mašine komunalnog preduzeća su na terenu, počev od udaljenih mjesta jer se plašimo nevremena i rade na saniranju putnih pravaca, kako bi se nesmetano odvijao saobraćaj. Ako članovi komisije ovim i ovakvim intezitetom budu radili, a nema razloga da bude suprotno,  očekujem da će komisija do kraja sedmice završiti sa radom“, zaključio je Muslija Kalić, podpredsjednik opštine Petnjica.

DENIS BOŽOVIĆ