CRNA GORA U RITMU EVROPE: PETNJICA IZABRALA KANDIDATE

U srijedu je u Petnjici održana audicija kandidata za manifestaciju ‘’Crna Gora u ritmu Evrope’’. Njih oko 50 se takmičilo, a na završnu manifestaciju koja će se održati u Podgorici plasirale su se Mirela i Ajlina Skenderović i Amra Agović  koje će izvoditi moderni ples, kao i Adisa Kočan koja će se takmičiti u pjevanju.

Igor Karadarević, poznato TV i direktor projekta David Makević su izvršili odabir kandidata.

Manifestacija “Crna Gora u ritmu Evrope” je osmišljena u skladu sa Evropskom poveljom o učešću mladih u životu na opštinskom i regionalnom nivou, Bijelom knjigom EU o mladima. Cilj manifestacije je podsticanje, razvijanje, prepoznavanje i očuvanje mladih talenata u Crnoj Gori, promocija interkulturalnosti, tolerancije, ravnopravnosti polova, poštovanje ljudskih prava, različitosti, saradnje i doživotnog učenja. Djeca opština Crne Gore se pripremaju da učestvuju i predstave svoju opštinu kao i zemlju Evrope koja im bude dodeljena od strane organizacije  ,,Crna Gora u ritmu Evrope” na finalnom TV prenosu svih gradova a uz direktan televizijski prenos sa nacionalnom pokrivenošću. Ove godine finalno takmičenje ,,Crna gora u ritmu Evrope ‘’ održaće se u Podgorici. Djeca koja budu predstavljala svoju opštinu predstaviće se  na stranom jeziku tj. na jeziku Ambasade koja će biti dodijeljena od strane organizacije ,,Crna Gora u ritmu Evrope”. Djeca se predstavljaju u pjesmi i modernom plesu. U toku rada sa djecom osim toga sto je besplatna obuka, roditelji, staratelji  dobijaju 24 časa unaprijed besplatna obavještenja od strane call centra kada i gdje će biti održana proba kao i u slučaju pomjeranja proba. Call centar je dostupan 24h za sve informacje roditeljima, starateljima. Kako se radi o učešću djece svih materijalnih mogućnosti i da je sve besplatno za djecu i roditelje što cijeloj manifestaciji daje dodatni značaj koji su svakako prepoznali i svi Ambasadori Evrope  u Crnoj Gori. Manifestacija ,,Crna Gora  u ritmu Evrope’’ organizuje posjete  Ambasadora opštini kod predsjednika koja bude dodijeljena i prisustvo na finalnom koncertu Manifestacije koje će se održati u martu 2017.godine u Podgorici.

Petnjica u projektu predstavlja Austriju.

DINO RAČIĆ