OSVRT: LICA SA INVALIDITETOM TREBA KONKRETNO POMOĆI

Danas je u Petnjici, u organizaciji NVO „Udruženje lica sa invaliditetom“, organizovan okrugli sto gdje su sumirani rezultati rada u proteklom periodu. Ovo je bila jedinstvena prilika da se predsjednik udruženja Denis Ramdedović, zahvali svim humanim ljudima koji su prepoznali sve nevolje i nedaće članova ovog udruženja koje egzistira na području opštine Petnjica. Ramdedović je upoznao prisutne o realizaicji projekata za osobe sa invaliditetom i istakne njihov značaj za njih same. Bila je ovo jedinstvena prilika da se razmijene iskustva, da se izlože ideje za budući period, a učešće su uzeli i predstavnici NVO „Udruženje paraplegičara“ iz Rožaja, Jasmin Nokić, Sefo Kožar predsjednik NVO „Korak nade“ iz Berana kao i Emil Kočan koordinator projekta za obuku osoba sa invaliditetom na računarima. Prisutne je pozdravio i direktor osnovne škole Ervin Duraković koji je bio predavač i organizator radionice obuke na računarima za osobe sa invaliditetom. Predsjednik Skupštine opštine Petnjica, Adnan Muhović se zahvalio na pozivu i izjavio da opština Petnjica hoće i želi da na neki način pomogne lica sa invaliditetom.

„Sada smo u mogućnosti da izlazimo u susret i treba da pomognemo lica sa invaliditetom, da pomognemo NVO na čijem je čelu Ramdedović. Mi smo to i budžetom predvidjeli i svi dijelimo mišljenje da se posebno treba voditi računa o ovoj nevladinoj organizaciji, da njoj treba pomagati. Moje mišljenje je da se jedno lice treba uposliti u Opštini Petnjica i da je to još jedan od načina gdje se pokazuje briga za lica sa invaliditetom. Naše mogućnosti jesu male, ali ipak postoje. Što se mene lično tiče, mojih saradnika, mi ćemo sve raditi da u budućnosti budete povlašćeni a ne marginalizovani“, izjavio je Adnan Muhović, dodajući da će uticati da se što prije uplate određena sredstva iz budžeta opštine za ovu NVO.

„Svjesni smo svi da, kada se tiče zakonodavnog okvira na papiru je sve idealno i dobro, ali u stvarnom životu je nešto savim drugo, malo toga se sprovodi u djelo“, kazao je Emil Kočan koordinator projekta, osvrćući se na Nacionalnu strategiju usvojenu od strane Vlade za period do 2020.god.

„Osobe sa invaliditetom su marginalizovane i jedna od najugroženijih grupa, a trebalo bi da bude sasvim suprotno. U izvještaju EU komisije, ocijenjeno je da je Crna Gora malo napredovala po ovom pitanju. Tu se misli na barijere prije svih arhitektonske, mnoge javne ustanove namaju pristupne rampe. Takođe na slabosti društva koje ometaju vašu integraciju, tradicija, stereotipi, predrasude, netolerantnost, nedostatak kompetentog kadra u državnim ustanovima, neadekvatna raspodjela sredstava itd“, između ostalog je kazao Kočan. Predsjednik udruženja paraplegičara iz Rožaja je elaborirao rad tog društva u svojoj opštini i koliko su uspjeli da se osobe sa invaliditetom integrišu i javni život u opštini Rožaje. Iz njegovih primjera, rodile su se neke ideje šta treba i šta je najneophodnije da se uradi u opštini Petnjica kako bi osobe sa invaliditetom bile bolje zastupljene u sveukupnom javno životu.
Zvaničini popis na nivou države Crne Gore još nije urađen, a prema nezvaničnom popisu koji je urađen 2011.god.oko 11% postoji osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori, ili oko 68 064 osoba.

DENIS BOŽOVIĆ