RAMČILOVIĆ DONIRAO RAČUNARE SREDNJOJ MJEŠOVITOJ ŠKOLI U PETNJICI

U petak je u prostorijama Srednje mješovite škole u Petnjici uručena vrijedna donacija ovoj školi u informatičkoj opremi devet novih HP notebook računara, jedan multifunkcionalni uređaj (skener, faks, štampač, kopir aparat) i jedan laserski stampac, u vrijednosti od 2.500 eura, koju je donirao privrednik iz Luksemburga porijeklom iz Lagatora Irfan Ramčilović, vlasnik firme SUD-Jardin s.a.r.l.
Srednja mješovita škola u Petnjici je kao samostalna obrazovna institucija formirana ove školske godine i kao takva ne posjeduje sve uslove kada je u pitanju kvalitetno izvođenje nastave, posebno u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Nakon što je Ramčilović čuo za tako neuslovno izvođenje nastave, odlučio je da na ovaj način pomogne školi i unaprijedi obrazovni proces.
„Iako živim i radim u Luksemburgu ne zaboravljam svoj kraj i u toku sam sa aktuelnim zbivanjima u našoj novoformiranoj opštini kojoj je svakako potrebna pomoć dijaspore,kako bi se razvila u svim segmentima društva. Obrazovanje naše omladine je prioritet jer školovan kadar doprinijeće da se mala sredina kao što je Petnjica što prije razvija i ide u korak sa evropskim standardima. Ovo treba da bude primjer svim našim ljudima koji su uspješni u svojim djelatnostima kako u Petnjici tako i u inostranstvu da ulažu u svoj kraj, jer ma koliko bili daleko od svog zavičaja Bihor je naš dom kojem se rado vraćamo”,kazao je za portal Radija Petnjica Irfan Ramčilović.
‘’U ime škole i u svoje lično ime zelim da se zahvalim firmi SUD-Jardin vlasnika Irfana Ramčilovića na vrijednoj donaciji u informatickoj opremi. Devet notebook računara, jedan multifunkcionalni uređaj(skener, faks, štampač, kopir aparat), koji će poslužiti za formiranje kabineta informatike i stranih jezika. Time se stvaraju uslovi za primjenu aktivnih oblika učenja i kontinuiranom razvijanju kompetencija učenika za učenje putem otkrića, rjesavanja problema, kooperativnog učenja i savladavanja predviđenih ciljeva. Pozivamo sve ljude dobre volje da podrže našu školu na način što ćete donirati bilo kakav funkcionalni dio opreme ili alata koji imate, a više ne koristite. Svaka donacija ove ili finansijske prirode, u skladu sa Vašim trenutnim mogućnostima, bila bi od velike važnosti za unapređenje praktične nastave naših učenika’’, kazao je za portal Radija Petnjica v.d. direktora  SMŠ Petnjica Muhamad Adrović.
„Živimo u vremenu kada su moderne tehnologije sastavni dio svakog segmenta našeg života. Današnjim učenicima je pažnja okupirana mobilnim aparatima, tablet uređajima i računarima. S toga je danas njima veoma teško zadržati pažnju 45 minuta na suvoparnoj teoriji i shemama i skicama kreiranim uz pomoć tradicionalnih nastavnih sredstava krede i table. Ova donacija omogućiće većini učenika da kroz interaktivne oblike nastave usvajaju nova znanja i prethodno stečena primjenjuju u praktičnom radu i učiniti ih konkurentnim za tržište rada’’, kazao je koordinator ovog projekta, profesor računarske grupe predmeta u petnjičkoj srednjoj školi Mehdija Bato Adrović.
Srednja mješovita škola Petnjica obrazuje i obučava učenike u području rada: Poljoprivreda- proizvodnja i prerada hrane, veterina; Ekonomija, pravo i administracija; Trgovina, ugostiteljstvo i turizam, više od 15 godina. Znanja i vještine koje učenici stiču u učionicama, kabinetima, nastavno proizvodnim objektima i radionicama ove škole pomažu im da nađu posao ili da nastave obrazovanje na visokoškolskim institucijama.

DINO RAČIĆ