ATLAS BANKA ZATVARA FILIJALU U PETNJICI

Atlas banka u Petnjici

Filijala Atlas banke u Petnjici će raditi do 1. novembra ove godine, odlučila je uprave te banke čije je sjednište u Podgorici. Na ulaznim vratima filijale u Petnjici istaknuto je obavještenje na kojem piše da će filijala raditi do 31.oktobra. To znači da će Petnjičani, nakon ovog datuma, svoje potrebe uplata kao i ostale novčane transkacije morati da obavljaju u Beranama gdje se nalazi najbliža filijala ove banke.

Očigledno da rukovodsvo Atlas banke nije našlo ekonomsku opravdanost postojanja filijale u Petnjici pa su se na ovaj dugo najavljivani potez odlučili sada.

Atlas banka je svoju filijalu otvorila prije nepune dvije godine, tačnije 27.11.2014.godine i bila je prva i jedina finansijska institucija koja je pružala usluge stanovnicima Petnjice.

D.B i S.R.