OPREZNO PORED GRADILIŠTA U GUSARAMA

Radovi koji se izvode na probijanju nove trase puta od Petnjice do Podvada, donijeli su sa sobom određene probleme. Naime, na ovoj dionici puta česti su zastoji u saobraćaju tako da se formiraju manje kolone vozila koje čekaju na signal da mogu proći.

Osim ovih nevolja, problem jeste i znatna količina blata koje se nalazi na postojećem kolovozu, nastalog usljed radova uz sami kolovoz, tako da je otežano kretanje i mimoilaženje automobila. Sve ovo obavezuje učesnike u saobraćaju da voze oprezno i savjesno na ovoj dionici puta kako bi se izbjegle eventualne nezgode kao i zakrčenje saobraćaja na ovom putnom pravcu.

DENIS BOŽOVIĆ