OPŠTINA INICIRALA ELEKTRIFIKACIJU KATUNA: PLOČNIK, CRNO VRELO I ČISTE LIVADE

Inicijativu oko elektifikacije katuna koji se nalaze na Pločniku, Crnom Vrelu i  Čistim Livadama opština Petnjica pokrenula je početkom ove godine. Juče je predsjednik Opštine Samir Agović i njegovi saradnici Muslija Kalić potpredsjednik opštine i Adis Ličina savjetnik u službi predsjednika zajedno sa  inženjerom iz Elektroistribucije Berane Radomanom  Obradovićem  obišli oko 30 katuna koji se nalaze u ovim mjestima.

Ovu inicijativu smo pokrenuli početkom ove godine, kada smo imali i nekoliko razgovora sa vrhom Elektoprivrde gdje su nam dali  čvrsto uvjerenje da ćemo kao pilot projekat moći da realizujemo inicijativu. Danas smo obišli praktično sve katune koji se nalaze na  Pločniku, Crnom Vrelu i Čistim Livadama i zaključili da se radi o dosta obimnom poslu, ali u dogovoru sa vrhom Elektroprivrede ćemo sigurno naći neko rješenje da se realizuje inicijativa. Najažnije od svega toga jeste i to da su i građani izrazili spremnost da učestvuju u akciji, kako fizičkim radom tako i finansijski. Ovo će mnogo značiti, ukoliko dođe do relizacije jer se u ovom dijelu nalazi preko 30 domaćinstava, koji praktično pola godine borave na katunima. Dovođenjem struje, život na katunim bi bio mnogo lakši i kvalitetniji. Živimo u vremenu kada električna energija nije nešto što je nedostupno ili nedostižno za njih. Treba samo imati podršku Ministarstva poljoprivrede i Elektrodistriucije tako da ćemo i sa lokalnog nivoa biti spremni da pomognemo da se inicijativa realizuje. Sa relizacijom poljoprivredni proizvođači bi sigurno mogli da na kvalitetniji način svoje proizvode, tu prije svega mislim na mliječne i mesne proizvode , sačuvaju i da sasvim sigurno imaju veće prihode na njih”, kazao je predsjednik opštine Petnjica Samir Agović