KAVARIĆ I NUMANOVIĆ U PETNJICI: SNAŽNA PODRŠKA VLADE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MJESTA


Ministar ekonomije Vladimir Kavarić i ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović, danas su posjetili Petnjicu. Domaćini gostima iz Vlade su bili predsjednik opštine Samir Agović, predsjednik skupštine Adnan Muhović i potpredsjednik Muslija Kalić.

Agović je kazao da je posjeta dva ministra ohrabrujuća podrška od strane vladinih zvaničnika i da je to novi podstrek.

„Ovo je podrška Vlade za neke naše inicijative. Razgovarali smo o tome kako i na koji način pomoći Petnjici i ono što me raduje je najavljena podrška ministara Kavarića u dijelu iskorišćavanja potencijala, otvaranju novih radnih mjesta, ali i u energetskom sektoru. saopštili smo ministru da smo zainteresovani i da imamo potencijalne investitore u sektoru drvoprerade, hidroenergije, poljoprivrede i agroturizma. Sve to korenspodira sa vladinim mjerama podsticaja. Jasan je poziv svim potencijalnim investitorima, da će u Petnjici, ko želi da investira biti snažno podržan i sa nivoa Vlade ali i sa nivoa lokalne samouprave. Prilika je bila i da konstatujemo da potencijal postoji, da ga treba razvijati i unapređivati. Posebno smo bili zainteresovani da sa ministrom preciziramo da precizno utvrdimo dinamiku i da uradimo platformu koja će biti naklonjena svim investitorima da ulažu u hidropotenciojale Bihora. Razgovarali smo o projektima koji se tiču infrastrukture i naša očekivanja su da ćemo kroz razvoj saobraćajne i energetske infrastrukture, stvoriti dovoljno dobrih preduslova za otvaranje biznis zone. Izgradnjom mini biznis zone, za šta u Petnjici postoje uslovi, poslaćemo dobru poruku svim investitorima”, rekao je Agović.

Ministar Suad Numanović je rekao da Crna Gora jednako želi da razvija i ovaj prostor i da pomogne ovdašnjim ljudima te da svi zajedno treba da radimo na poboljšanju ambijenta u kojem bi svako ko želi da radi i investira, ima pravo na to.

Ministar ekonomije Vladimir Kavarić je istakao da ga posjeta Petnjici ohrabruje, jer gdje ima preduzetničke inicijative to mora da bude ohrabrenje.

„Jako mi je drago da smo danas uspjeli da porazgovaramo o onome što su preduzetnički i energetski potencijli Petnjice i da se uklope u projekte koji su već sa nivoa Vlade sprovode poslednjih godina. Razgovarali smo konkretno o projektima iz oblasti energetike, mogućnostima koje nudimo projektima i koncesijama izgradnje malih hidroelektrana. Poznato je da je to značajan energetski potencijal ovoga kraja. Razgovarali smo o onome što su infrastrukturne pretpostavke u oblasti energetike i kako da sprovedemo taj proces da i sa tog aspekta imamo jačanje distributivne mreže u Petnjici. Promovisali smo mogućnosti koje nudimo za mala i srednja preduzeća, a za tako nešto u ovom kraju postoje inicijative. Imamo vrlo precizan dogovor sa opštinom kako da se te preduzetničke inicijative, jer je to resurs koji donosi progres, resurs koji zapošljava ljude, plaća porez, kako da bude realizovan i afirmisan. Imamo vrlo konkretne predloge i radićemo kao i do sada da se konkretni ekonomski potencija iz Petnjice efektiraju i time se otvore novi pogoni i nova radna mjesta“ izjavio ministar ekonomije Vladimi Kavarić.

Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović je istakao da je posjeta opštini Petnjica potvrda da jedna mlada opština i mlado rukovodstvo posjeduje jasnu viziju razvoja svoje opštine.

„Današnja priča o razvojnim potencijalima ne može nikako da ide bez stvaranja pretpostavki za vladavinu prava i to u pravcu poštovanja temeljnih, osnovnih ljudskih prava, a samim tim stvaranje jednog ambijenta sa jasnom vladavinom prava za ovu opštinu i za cijelu Crnu Goru, i to je osnova kvalitetnih investicija i na ovom prostoru. Stoga želim da vas podsjetim da najveća investicija u istoriji Crne Gore, gradnja auto-puta, upravo ide prema sjevera i ide kroz opštinu Petnjica i na taj način daje šansu svakom pojedincu, bez obzira na njegovu različitost, da pokazuje svoj građanski koncept u smislu izražavanja ličnih potencijala, izražavanja potencijala naroda koji živi na ovom prostoru jer, prirodni potencijal jeste garant da ovaj narod treba ovdje da razvija biznis, da ostane i da živi ovdje, uz garanciju poštovanja njihovih osnovnih ljudskih prava. Pripadnici manjinskog naroda koji živi na ovom prostoru su to prepoznali kroz kvalitetne investicije i time stvorili pretpostavke da ostaju ovdje da žive a mi ćemo na taj način način dobiti još jedno ekonomski bogatije, multietničko društvo u Crnoj Gori“, izjavio je Suad Numanović na kraju sastanka u kabinetu kod predsjednika opštine Samira Agovića.

Ministru su imali sastanak sa privrednicima sa teritorije opštine Petnjica i to je bila prilika da se upoznaju sa njihovim  probemima . Nakon tog sastanka, svi su bili saglasni da je bio produktivan jer se i sam ministar ekonomije upoznao sa problemima, uz obećanje, bez obzira što većina problema nije iz domena njegovog ministarstva, da će da pomogne.

DENIS BOŽOVIĆ