SD PETNJICA: RIJEŠITI PROBLEM PREVOZA UČENIKA

Odbor Socijaldemokrata Petnjice apeluje na organe lokalne samouprave i nadležno ministarstvo da riješe problem prevoza učenika do petnjičkih škola, koji se javlja već nekoliko godina.

Socijaldemokrate smatraju da bi rješavanje ovog problema trebalo staviti na listu prioriteta kada je u pitanju ova opština, jer kako dodaju, zbog ovog problema često dolazi do odustajanja djece od školovanja ili njihovog odlaska u druge sredine.

“Želimo da zadržimo djecu i mlade u Petnjici, zbog čega smatramo da je neophodno obezbijediti svima jednake mogućnosti za obrazovanje, koje bi kao mladoj opštini trebalo da nam bude jedan od stubova na kojima ćemo stvarati adekvatne uslove za život naših sugrađana”, saopštili su iz ove partije.

Socijaldemokrate Petnjice uvjeravaju da će dati doprinos u rješavanju ovog i sličnih problema na što brži, efikasniji i kvalitetniji način, jer su svjesni da je to njihova obaveza, ne samo prema građanima Petnjice već i cijelom bihorskom kraju.

“Naše inicijative pokazuju odlučnost i spremnost za poboljšanje kvaliteta života u Petnjici, kao i djelanje u najboljem interesu građana i naše opštine”, zaključuju Socijaldemokrate Petnjice.