DOGOVORENA ZAMJENA STUBOVA I RJEŠAVANJE DRUGIH PROBLEMA SA STRUJOM

Direktor Elektrodistribucije iz Berana Saša Pešić sa saradnicima je posjetio opštinu Petnjica a povod je bio da sa predsjednikom opštine Samirom Agovićem i lokalnim rukovodstvom razgovaraju o problemima sa snabdijevanjem električnom energijom na području opštine Petnjica. Kako je saopštio portalu Radija Petnjica, potpredsjednik Muslija Kalić je istakao da je direktor Saša Pešić upoznat do detelja o problemima sa kojima se suočavaju građani Petnjice ističući mjesta Radmance, Johovice, Vrbica, Bor, Godočelje, Lagatore, Tucanje, Savin Bor.

„Na ovim lokacijama radi se i niskonaponskoj mreži i ogroman problem predstavljaju drveni stubovi koji su dotrajali i koji treba da se zamijene sa novim drvenim, a većina njih sa betonskim stubovima.  Većina treba da bude betonskih stubova iz prostog razloga što Elektrodistribucija iz Berana treba da započne ugradnju tzv.pametnih brojila, a ona se mogu ugrađivati samo na njima. Sa direktorom Pešićem dogovorili smo da treba što prije izaći na teren, a prioritet smo dali Barama i Orahovu jer je na tom potezu situacija najteža“, kazao je potpredsjednik Kalić, dodajući da su postavili prioritete i da će ekipe Elektrodistribucije izaći na teren i raditi po dogovoru i utvrđenim prioritetima. Sastanak je bio i prilika da se dogovori posjeta generalnog direktora Elektroprivrede CG Petnjici a na tom sastanku treba da se razgovara o problemu izgradnje dalekovoda od trafostanice Jaštak prema Paljuhu i od Paljuha prema Petnjici koji bi se produžavao prema Savinom Boru.

Posjeta direktora Pešića bila je i prilika da se dogovori i postavljanje rastavljača tako da, kada dođe do ispada električne energije na mreži, meće morati da trpe ostali građani, već će se pomoću rastavljača isključiti samo dio na kojem se desila havarija, a ostali će biti uredno snabdjeveni električnom energijom. Takođe je dogovoreno da u narednim danima dođe stručno i odgovorno lice iz Berana da obiđe teren prema katunima u petnjičkoj opštini u dužini od 20-tak stubnih polja, kako bi se izvršila elektrifikacija ovih katuna.

DENIS BOŽOVIĆ