NUMANOVIĆ POSJETIO PETNJICU

Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović boravio je danas 26. jula 2016. godine, u radnoj posjeti opštini Petnjica. Ministra Numanovića je primio predsjednik opštine Petnjica  Samir Agović a tom prilikom se razgovaralo o situaciji u opštini Petnjica u oblasti zaštite ljudskih i manjinskih prava, rodne ravnopravnosti i unapređenja kvaliteta života pripadnika/ca marginalizovanih grupa, kao i budućim zajedničkim aktivnostima na poboljšanju kvaliteta zaštite ljudskih i manjinskih prava i sloboda.

Ministar dr Suad Numanović je prije svega istakao da je za CG i za sve  lokalne samouprave bitno da imaju viziju i da vode računa o kvalitetu života svih građana. Ekonomija i vladavina prava su nešto što je pretpostavka održivog razvoja a direktno je povezano sa euroatlanskim integracijama CG koje u krajnjoj liniji trebaju da obezbijede poštovanje ljudskih prava i održivi razvoj CG. On je ukazao na značaj poštovanja ljudskih prava, uvažavanja različitosti, jačanja tolerancije, principa jednakosti i ravnopravnosti. Nastavio je da treba voditi računa o marginalizovanim grupama i starim, kao i ravnopravnosti žena i muškaraca. Kao i o savlađivanju fizičkih barijera za lica sa posebnim potrebama. Ministar je dodao da naše društvo tradicionalno baštini svijest o poštovanju ljudskih prava ali da nam statistika u stvarnom životu nije dostigla zadovoljavajući nivo, posebno kada su u pitanju visoki standardi koje propisuje EU. Poštovanje ljudskih prava manje košta od arbitriranja sudova bilo nacionalnih ili međunarodnih, koji presudama prisiljavaju poštovanje istih. – Istakao je ministar Numanović.

Predsjednik opštine Petnjica Samir Agović je govorio o odnosu lokalne samouprave prema poštovanju ljudskih prava kao i o tome da je opština Petnjica uspjela da uradi dosta toga kada je u pitanju implementacija ljudskih prava i prava marginalizovanih grupa. Trenutno implementiramo dva projekta brige o starim licima u okviru kojih smo obuhvatili oko 100 korisnika u kojim su nam partneri Caritas i Ministarstva rada i socijalnog staranja. Agović je inicirao potrebu da se sa nivoa resornog ministarstva i Vlade CG iznađu mogućnosti i obezbijede sredstva da se pomogne razvoj ruralnih područja, kako bi se na taj način pomoglo da se zadovolje potrebe građana i poštovanje njihovih ljudskih prava: na rad, obrazovanje, itd. Zatražena je podrška da se obezbijedi program podsticajnih mjera za zapošljavanje žena i podrška oko izgradnje dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama. Izražena je zajednička spremnost da se dok se ne izgradi dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama u Petnjici, iznađe mogućnost da se obezbijedi transport za djecu sa posebnim potrebama koja putuju do dnevnog centra u Beranama.