NA PUTU KA NATO INTEGRACIJAMA

Povodom nedavne proslave dana nezavisnosti USA u prostorijama američke ambasade u Luksemburgu,  među zvanicama bio je i počasni konzul Crne Gore u Luksemburgu – Remzija Camić.
Prilikom ovog prijema konzul Camić je imao priliku upoznati se sa nekoliko stranih ambasadora i visokih državnih funkcionera iz razlicitih evropskih zemalja; između ostalih razgovarao je i sa gospodinom Chris Rose (Chief of Staff at NATO Suopport and Procurement Agency NSPA), zamjenikom direktora ovoga centra. Gospodin Chirs je izrazio zadovoljstvo saznavši za konzulat Crne Gore u Luksemburgu, te je pozvao gospodina Camića da 18. jula ove godine posjeti njihovo predstavništvo.
Bio je to izuzetno srdačan i prijateljski razgovor, a gospodin Chirs je upoznao počasnog konzula Crne Gore sa njihovom organizacijom rada i aktivnostima koje sprovode u okviru svojih obaveza.
Direktor ovoga centra je, u junu mjesecu, već bio u posjeti Crnoj Gori  gdje je naišao na topao i prijateljski doček domaćina, te je i gospodin Chris izrazio želju da i on što prije posjeti zemlju koja krupnim koracima korača u pravcu Evro-atlantskih integracija. Tom prilikom počasni konzul Remzija Camić je obećao da će o ovoj posjeti obavijestiti svoju Vladu, naročito Ministarku Odbrane i ponudio  svoju svestranu podršku oko posredovanja budućih kontakata između svoje zemlje i njihovog predstavništva u cilju što boljeg i bržeg uključivanja Crne Gore u NATO integracije.
Prilikom ove posjete gospodin Chirs je počasnom konzulu Camiću uručio određene kataloge i brošure iz kojih se može bolje upoznati njihova  djelatnost i način saradjne sa zemljama članicama NATO Pakta.
Kako gospodin Chirs, tako i počasni konzul Crne Gore u Luksemburgu ovu posjetu su ocijenili jako važnom u cilju još bolje saradnje Crne Gore i NATO – alijanse.

F. S.