KASIM AGOVIĆ: POLJOPRIVREDNICI ZASLUŽILI VIŠE PODRŠKE OD LOKALNE UPRAVE

Član OO SDP Petnjica Kasim Agović smatra da je poljoprivredna proizvodnja kao jedan od najvećih resursa petnjičkog kraja nedovoljno je iskorištena. On se slaže sa ocjenama stručnjaka da je potencijal veliki ali da je u isto vrijeme neophodno poraditi na njegovoj afirmaciji i paralelno sa tim poraditi na stručnom osposobljavanju i usavršavanju i afirmaciji mladih ljudi, kao i stimulisanjem na određene načine istih da se bave ovom, ne tako lakom, djelatnošću  na organizovan način svojevrstan modernom poljoprivredniku.

“Ono što se može slobodno reći je to da u Petnjici postoji proizvodnja  koja nije na zavidnom nivou, koja nije ni blizu onoj koja bi mogla da postoji, a i ona koja u određenoj mjeri postoji ne pruža poljoprivredniku veliki napredak jer se suočava sa problemima plasmana svog proizvoda. Lokalna samouprava u saradnji sa svim nadležnim institucijama trebala bi i morala bi jače i organizovanije poraditi na podršci poljoprivrednim proizvođačima a time i same poljoprivredne proizvodnje u cjelosti, što do sada nije bio slučaj. Za to postoji više načina. Prije svega izgradnjom nove i poboljšanjem postojeće putne i vodne infrastrukture.

Takođe, evidentno je da su mogućnosti za razvoj poljoprivrede prisutni i kroz neke od modaliteta razne projektne saradnje, naročito preko Evropskih fondova a koji se realizuju u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja gdje bi lokalna samouprava u saradnji sa nadležnim ministarstvom trebala i morala raditi puno više na podršci u samoj pripremi potrebne dokumentacije i davanja neophodnih informacija, a samim tim i upoznati poljoprivrednike o standardima i sertifikatima koje moraju ispuniti u pogledu zdrastvene ispravnosti hrane, kako bi njihov proizvod bio ravnopravno konkurentan sa onima iz okruženja.

Velika je mogućnost u proizvodnji organske hrane jer postoje dobri prirodni preduslovi za ovaj vid proizvodnje, a samim tim potražnja na globalnom nivou za zdravom hranom je sve veća. Pored organske hrane potrebno je animirati stanovništvo da se bave uzgojem ljekovotog i aromatičnog bilja jer ovaj kraj ima neiskorišten i prirodni potencijal.

Jedan od segmenata koji bi osnažio i dao podstrek poljoprivrednicima jeste izgradnja otkupnih i preradnih centara  koji bi garantovali otkup za poljoprivredne proizvode, I na to bi sada trebalo staviti akcenat pa ovim putem mi iz OO SDP Petnjica, a I ja lično apelujemo na nadležne u lokalnoj samoupravi da konačno učine korak naprijed u tom pravcu”, stoji u saopštenju Kasima Agovića, člana Opštinskog odbora SDP Petnjice.