BOŠNJAČKA STRANKA SAMOSTALNO NA IZBORE

Predsjedništvo Bošnjačke stranke je na današnjoj sjednici preporučilo Glavnom odboru da donese odluku o samostalnom nastupu na oktobarskim parlamentarnim izborima.

Takođe, predsjedništvo Bošnjačke stranke preporučilo je Glavnom odboru da se u sastav Centralnog izbornog štaba nađu: Rafet Husović, Kemal Purišić, Munib Ličina, Osman Nurković, Nedžad Drešević, Suljo Mustafić, Almer Kalač, Asmir Pepić, Mersudin Gredić, Kenana Strujić, Ejup Nurković, Husein Kurtagić, Amer Nokić, Enesa Rastoder, Adnan Muhović, Abidin Musić, Rešad Sijarić, Orhan Šahmanović, Šelja Bektešević, Haris Ramović, Muamer Raščić, Admir Adrović i Sead Šahman.

Formirani su i timovi za izbornu kampanju, i to: tim za izradu izbornog programa/platforme kojim će koordinirati Damir Gutić, logistički tim kojim će rukovoditi Osman Nurković, medijski tim kojim će koordinirati Suljo Mustafić, te tim za marketing kojim će koordinirati Admir Adrović.

Predsjedništvo je preporučilo opštinskim odborima da u narednim danima formiraju lokalne izborne štabove.