ADNAN MUHOVIĆ: OODPS PETNJICA BOJKOTOM SJEDNICE POKAZAO NEPOŠTOVANJE SREBRENIČKOG GENOCIDA

Muhović i Agović

Danas je u Petnjici održana komemorativna sjednici lokalnog parlamenta povodom genocida u Srebrenici. Stravični zločin se desio na današnji dan 1995. godine, u gradu koji je bio pod zaštitom snaga UN-a.
Sjednici su prisustvovali odbornici Bošnjačke stranke, SDP-a i SNP-a.

Predsjednik Skupštine Adnan Muhović je u svom obraćanju rekao da je ogorčen zbog toga što sjednici nijesu prisustvovali odbornici DPS-a i predsjednik Opštine.

“DPS je ovim činom pokazala nepoštovanje i neuvažavanje žrtava genocida u Srebrenici. To nije prvi put da OO DPS-a Petnjica guši i ignoriše interese Bošnjačkog naroda, ali je ovaj čin nepoštovanja Srebreničkog genocida, koji su priznale sve međunarodne relevantne institucije i država Crna Gora, jasan dokaz da su im interesi naroda na zadnjem mjestu. Nego, to su jednostavno oni i to liči na njih”, rekao je Muhović.

Sjednici nijesu prisustvovali ni odbornici Socijaldemokrata Petnjice.

U objašnjenju zašto je zakazao komemorativnu sjednicu , Muhović je rekao da je kao politički predstavnik Bošnjačkog naroda sa pozicije predsjednika Skupštine osjećao potrebu da inicira pomen žrtvama genocida u Srebrenici, najvećoj, najbolnijoj, ali ujedno i najponosnijoj Bošnjačkoj rani.

“Srebrenica je, dakle, i naša obaveza, a kada brinemo o njoj postajemo oprezni i spremni da poručimo da istoriju učimo zato da bismo na osnovu znanja iz prošlosti bolje shvatili sadašnjost u kojoj živimo iz prošlosti i koja proizilazi iz prošlosti.
Drugi razlog zbog kojeg sam zakazao komemorativnu sjednicu je taj što je Bihor doživio svoju Srebrenicu za vrijeme II svjetskog rata, a područje Gornjeg Bihora, današnja Opština Petnjica, je sačuvano zahvaljujući dobroj organizovanosti Muslimanske milicije na čelu sa Mula Osmanom Rastoderom, jednim od naših najvećih gazija. Dakle, Srebrenica, Petnjica, Sjenica, sve su to Opštine sa istim sufiksom u svom imenu, ali i sa istom sudbinom…No, preživjeli smo zločine i genocide i sada idemo u sigurniju budućnost. Zajedno i oprezno”, kazao je Muhović.
Kako je napomenuo petnjički parlament je jedini lokalni parlament u Crnoj Gori u kojem je obilježen genocide u Srebrenici. Prvi čovjek BS Petnjice i predsjednik loklanog parlamenta se nada da će sličan primjer pratiti i drugi lokalni parlamenti gdje Bošnjaci čine većinu kao što je Rožaje, Plav, “a zašto da ne i Bijelo Polje”.

“Neka im Petnjica posluži kao mustra kako da na svijet gledaju očima svoje kulture, a ujedno uvažavaju druge”, rekao je Muhović.

REZOLUCIJA O SREBRENICI EVROPSKOG PARLAMENTA
Evropski parlament je 15.01.2009.godine usvojio Rezoluciju o Srebrenici kojom se precizira da se takav zločin nikada ne smije ponoviti i da će učiniti sve što je u njegovoj moći da se ne ponovi; odbija se svako poricanje, relativizacija i neistinito tumačenje genocida, ističe se u dokumentu.
Skupštna Crne Gore dana 09. 07. 2009. godine usvojila Deklaraciju o prihvatanju rezolucije Evropskog parlamenta (EP) o Srebrenici, kojom se osuđuje zločin u tom gradu, kao i druga zlodjela počinjena tokom sukoba na prostorima bivše Jugoslavije od 1991 do 2002.godine i na taj načina naša država je osudila ovaj zločin koji se smatra jednim od najvećih u Evropi poslije drugog svetskog rata.I ove godine u Srebrenici su dopremljeni identifikovani posmrtni ostaci nastradalih, koji su pronadjeni u masovnim grobnicama.

REZOLUCIJA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA BR 199
27. juna 2005. američki Predstavnički dom je usvojio rezoluciju (H. Res 199 sponzorisanu od strane kongresmena Christophera Smitha i Benjanina Cardina) i na taj način obilježio desetogodišnjicu genocida u Srebrenici. Rezolucija je usvojena sa apsolutnom većinom od 370 glasova za, 1 glasom protiv, dok su 62 glasača bila odsutna.
Rezolucija je višepartijska mjera kojom se obilježavala 10. godišnjica srebreničkog genocida, u kojem je preko 8.000 muškaraca i dječaka detaljno i metodično odvojeno od njihovih kćeri, majki, sestara i supruga i potom ubijeno od strane srpskih snaga, zakopano u masovne grobnice i onda prekopano u sekundarne grobnice kako bi se prikrio zločin. Srebrenica je pala nakon napada srpskih snaga 11. jula 1995. iako je u to vrijeme bila sigurnosna zona UN-a i pod zaštitom međunarodne zajednice. Masakr u Srebrenici bio je najgori genocidni zločin u Evropi poslije Drugog svjetskog rata.

Poruka:
„Da se ne zaboravi i da se nikad nikom ne ponovi Srebrenica”!