MINISTAR DANILOVIĆ U PETNJICI NAJAVIO BRŽU REALIZACIJU DATIH OBEĆANJA

Danas je u okviru radne posjete u Petnjici boravio ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović. Današnja posjeta ministra  Danilovića bila je prilika da se upozna sa određenim pitanjima koja opterećuju  Opštinu Petnjica. Prije svega razgovarano je o problemu podjele imovine sa opštinom Berane kao i o otvaranju organizacionih oblika državnih organa u Petnjici. Na dnevnom redu je bilo i pitanje formiranje službe zaštite i spašavaja odnosno nedostatka materijalno – tehničke opreme i  pitanje mogućnosti otvaranja graničnog prelaza sa Srbijom.
“Najviše vremena smo potrošili oko toga kako podijeliti imovinu između nas i opštine Berane. Upoznali ssmo ministra sa našom platformom. Ministar je pokazao dobru volju i spremnost da dodatno razgovara sa predstavnicima opštine Berane i da pokuša u onoj mjeri koliko je moguće sa njegove pozicije da se stavovi približe kako bi ovo pitanje konačno zatvorili”, stoji u saopštenju Opštine Petnjica.
Što ste tiše organizacionih oblika državnih organa najviše je bilo riječi otvaranju stanice policije u Petnjici i  odjeljennja za opšte poslove.

“Imamo najavu da će ministar učiniti sve kako bi konačno ovaj organ u Petnjici zaživio i počeo sa pružanjem usluga našim građanima. Što se tiče službe zaštite ministar je razumio naš problem i kazao da će pokušati da zajedno sa ostalim kolegama na vladi iznađu neko rješenje koje bi bilo prihvatljivo za nas i koje bi nam omogućilo da konačno još ovu službu formiramo. Otvaranje graničnog prelaza je pitanje koje je ministar u potpunosti razumio ali je naravno sa oprezom govorio o ovoj temi”, stoji u saopštenju.