OKRUGLI STO U PETNJICI: HIDROPOTENCIJAL ŠANSA ZA RAZVOJ

Danas je u Petnjici odražan Okrugli  na temu “Podstaći razvoj mikro hidro elektrana na lokalnom nivou”

Ovaj okrugli sto je u organizaciji opštine Petnjica i Montenegro biznis alijanse  planiran već duže vrijeme. Zahvaljujući dobroj pripremi u raspravi je učestvovao prilično veliki broj stručnjaka iz ove oblasti kao i predstavnika Vlade Crne Gore kao i predstavnika opština sa sjevera – Berana, Rožaja, Kolašina i Biijelog Polja.

DSCN2137 (1)“Iskorišćavanje prirodnih potencijala u oblasti hidroenergije je ogromna šansa petnjičke opštine. Svjesni te činjenice lokalna uprava je izradila studiju hidropotencijala na području Opštine. Osim toga radili smo i na usvajanju niza odluka sa ciljem stavaranja povoljnog ambijanta za ulaganje i privlačenje investicija kako domaćeg tako i inostranog kapitala sa posebnim akcetom na probuđivanju ekonomskog patriotizma. Pozitivna iskustava iz pojedinih  crnogorskih opština nam kazuju da male hidroelektrane donose značajne benefite lokalnim zajednicama. Činjenica je da su kompanije kroz izgradnju malih hidoelektrana rješavale određene probleme lokalnog stanovnisštva a posebno kada je u pitanju saobraćajna infrastruktura”, rekao je predsjednik Opštine Petnjica Samir Agović.

On je naglasio da je ipak najveći benefit takvih projekata otvaranje novih radnih mjesta. Agović je ubijeđen će zaključci  sa okruglog stola dodatno osnažiti sve lokalne zajednice da i zajedno sa Vladom Crne Gore rade na stvaranju povoljnog ambijenta za direktan podsticaj izgradnje mikro i minihidroelektrana.

DSCN2145 (1)Izvršni direktor MBA, Zoran Vulević  je rekao da će u narednom periodu lokalne uprave preuzeti sve obaveze kako bi se na osnovu zakonskih  regulativa što prije dobile dozvole za gradnju ovih elektrana. On je naveo šta sve lokalne uprave, preduzetnici i ostali treba da urade kako bi se pojednostavile stvari oko dobijanja dozvola za izgradnju mikrohidroelektrana.

“Da se na lokalnom nivou omogući investitorima dobijanje svih potrebnih papira za izgradnju hidroelektrana, da Opštine pa i one one koje nemaju izrađene urbanističke planove naprave katastar vodotoka, odnosno definišu lokacije  na kojim bi se radile ove hidroelektrane; da se omogući nesmetano priključenje ovih elektrana ne elektroenergetski sistem; da se dobijanje građevinske dozvole za izgradnju minihidroelektrana dobija na osnovu idejnog rješenja”, nabrojao je Vulević.

Predstavnica ministarstva održivog razvoja i turizma Brankica Cmilajnović je upoznala prisutne o zakonskoj regulativi u oblasti životne sredine kada je riječ o hidroelektranama. Ona navodi da treba povesti računa o narušavanju sredine prilikom izgradnje mini  hidroelektrana.

“Zadatak svih nas jeste da se prostor racionalno koristi kao i svi prirodni resursi. Cmiljanović je istakla da poseban akcenat treba staviti na Zakon o strateškoj procjeni na životnu sredinu, Zakon o uticaju na životnu sredinu kao i Zakon o zaštiti prirode”, kaže Cmiljanović.

Predstavnik ministarstva ekonomije Danilo Božović govorio je o značaju malih hidroelektrana s naglaskom na mikrohidroelektrane u odnosu na sadašnji trenutak u Crnoj Gori. On navodi da je izgradnja malih hidroelektrana od višestrukog značaja za državu. “Poseban prioritet država treba da posveti iskorišćavanju hidropotecijala kroz izgradnju malih hidroelektrana. Posebno govori činjenica da se ove hidroelektrane rade za kratko vrijeme u odnosu na velike elektrane  i da je mnogo manje investicionog potencijala. Sa ekonomskog i socijološkog aspekta su jako prihvatljive. U Crnoj Gori hidropotencijal je iskorišćen svega 17%”, rekao je Božović.

Ranko Delević koji  se već duži iz godina bavi izradom malih hidroelaktrana kaže da je davne 68 godine napravio malu hidroelektranu od 5 vati.

Od tada pa do danas prošlo je mnogo vremena. Napravio sam dvije elektrane, što mi je bio i cilj. Drago mi je je što je priča oko izgradnje hidroelektrana i konačno krenula. Isprojektovao sam i minihidroelektranu od 3kW sa kojom napajam katun od pet koliba za šta sam dobio i mnogobrojna priznanja. Sve ovo što radim jeste ljubav preme hidroenergiji”, ponosno je ispričao Delević.