ZANATI U PETNJIČKOJ OPŠTINI – KROJAČI

Istočni dio sela, foto: Ruždija Hodžić

U Radmancima kod Petnjice, od 1920. do 1956. godine radila je krojačica Ličina Hana (1901 – 1956) kćerka Hadrović Hoda iz Laza, supruga Ličina Šema. Hana je u to vrijeme bila jedina krojačica u Opštini Petnjica. U svojoj kući imala krojačku radnju, krojila: kapute, džamadane, čakšire, palte, ženama katove, mintane, jorgane, čaršafe, momcima i djevojkama spremu za ženidbu i udaju… Šila je poznate konopljane košulje za „domazluka“.

Hanin sin Ličina Bilal-Bišo, koji danas živi u Istanbulu, kaže: „Moja majka Hana je u vrijeme Kraljevine Jugoslavije kupila šivaću mašinu kod Jojić Radoša u Beranama, šila sve do njene smrti.“

U Radmancima, poslije drugog svjetskog rata, sve do 1990. godine, radila je krojačica Kožar Šahza, kćerka Rastoder Mujka, supruga Kožar Rama.

U Kruščici je 1960 – 1980. godine radio krojač Ličina Lokman.

U Trpezima od 1981. godine krojačku radionicu je imala Babić Mahija, rođ Korać, supruga Babić Šemsa.

Radmanci – Ostaci kuće Ličina Šema i njegove supruge Hane
u kojoj je bila krojačka radionica.

ZUMBER MURATOVIĆ