ZANATI U PETNJIČKOJ OPŠTINI – KROJAČI

Kula Skenderovic Rašita

U Trpezima su bili krojači, braća Skenderović (Rašita) Halil (1912 – 1967) i Mujo (1914 – 1996). Oni su 1932. godine izučili zanat u Beranama kod Hadrović Idriza.
Njihov otac Rašit (1883 – 1961), Islamov sin, u Trpezima je u vrijeme Kraljevine Jugoslavije i poslije II svjetskog rata imao zavidnu imovinu – vodenicu sa dva vitla, valjalicu za valjanje sukna i krojačku radionicu u kojoj su radili njegovi sinovi.

Mujo Skenderović
Mujo Skenderović

Kada su za vrijeme II svjetskog rata u petnjičkom kraju ušle partizanske jedinice, Halil i Mujo su svoje umijeće u krojačkom zanatu iskazali šivenjem uniformi za partizane, bili oslobođeni vojne obaveze i mobilizacije. Imali su dvije šivaće mašine „singer“.
Do 1950. godine radili u staroj porodičnoj kući, a onda iste godine preselili u novu kulu koju je izgradio njihov otac Rašit sa sinovima: Halilom, Mujom, Arslanom i Halitom.
Mujov sin Mursel Skenderović sjeća se krojačke radionice u njihovoj kuli u Trpezima: „Moj otac Mujo i amidža Halil su se uspješno bavili ovim zanatom. Poslije II svjetskog rata, tačnije 1949. godine, kada je vlast organizovala seljačke zadruge tzv. „Kolektive“ u kojima su se ljudi udruživali moj otac i amidža su takav vid udruživanja odbili, ali su zato drastično oporezovani.“
Istom djelatnošću Halil i Mujo nastavljaju sve do 1960. godine. U tom periodu su u njihovim radionicama zanat naučili mnogi Bihorci: Šabović Remzija, Ganić Zika, Šahman Gale, Šahman Salih je kasnije radio kao modelar u bjelopoljskom Vunarskom kombinatu, Skenderović Aćif, Skenderović Alija-Aljo…
Halil se bavio ovim zanatom do 1967. godine, kada ga nasleđuje njegov sin Alija-Aljo koji je nastavio da radi istu djelatnost do 1996. godine.

Skenderović Halil
Skenderović Halil

Slike na kojima su Halil i Mujo je Mujovo djelo. Imao je afiniteta prema fotografiji, sam je negative razvijao. Fotografijom se počeo baviti 1939. godine u Beogradu služeći vojsku u Kraljevoj gardi. Kasnije je izvjesno vrijeme radio sa fotografom Stanić Bošnjom vlasnikom samostalne fotografske radnje u Beranama.
Danas u Trpezima, u neposrednoj blizini lokacije gdje je bila Rašitova vodenica i valjalica, u netaknutoj prirodi Bihora, na čistom zraku, u dubokoj tišini hrastovih i bukovih šuma, njegov unuk Skenderović Remzija je napravio prelijep turistički kompleks.

ZUMBER MURATOVIĆ