ZANATI U PETNJIČKOJ OPŠTINI: KROJAČKA RADIONICA MURATOVIĆA

Petnjica – Kuća Muratović (Umera) Bahta (1845 – 1930) i njegove supruge Ajkune u kojoj je bila krojačka radionica. Danas je na njenim zidinama kuća Muratović (Avdula) Muzafera.

Krojački zanat na području Opštine Petnjica javlja se u vrijeme turskog vakta i vodi porjeklo od terzija. Terzije su izrađivali odjeću, vršili krojačke usluge, šili po mjeri i popravljali postojeću.

U Petnjici je Muratović Ajkuna-Ajka (1845 – 1937) u svojoj kući imala krojačku radionicu, krojila i šila: dimije, katove, fistane, mintane, čakšire, palte, košulje svilenice (svilene košulje), šamije s ojicama… Ajkuna je kćerka Agović Nurka iz Vrbice, supruga Muratović (Umera) Bahta (1845 – 1930).

Ajkunin unuk Muratović Ljutvija je često govorio: „Moja bijača Ajkuna je bila prava „rukatnica“, krojila je i šila žensku i mušku odjeću, prekrajala i popravljala staru. Kod nje su dolazile žene iz najudaljenijih mjesta Bihora, čak sa Sipanja.“

ZUKO MURATOVIĆ