PREMJEŠTANJE DALEKOVODA GOTOVO DANAS, NASTAVAK RADOVA NA ZGRADI OPŠTINE SJUTRA

dalekovod

Radovi na administrativnoj zgradi Opštine Petnjica biće nastavljeni već sjutra, nakon što su odlukom državnog inspektora iz EPCG prekinuti zbog dalekovoda koji se nalazio u neposrednoj blizini zgrade i koji je na taj način ugrožavao bezbjednost radnika.

Iz Opštine su reagovali brzo i predsjednik Opštine Petnjica Samir Agović uputio je zahtjev direktoru Elektrodistribucije Berane Saši Pešiću, koji se odnosi na izmještanje 10kW-og dalekovoda koji prolazi u neposrednoj blizi nove zgrade Opštine, radi sugurnosti radnika koji trenutno rade na građevinskom objektu. Na odgovor EPCG nije se čekalo dugo pa je već posle nekoliko dana na lice mjesta izašla firma za geodetska mjerenja, a ovih dana na izmještanju dalekovoda rade i stručne ekipe.
“Opština Petnjica je stvorila sve preduslove ekipama da u što kraćem vremenskom periodu završe radove, kako bi se nastavili radovi na administrativnom objektu. Opština je posjekla borove koji su predstavljali prepreku i napravila prilaz, a iz EPCG su juče postavili nova tri betonska stuba, od kojih je jedan težine 3,5 tona’’, kazao je potpredsjednik Opštine Petnjica Muslija Kalić.

Iz Opštine dodaju da će radovi na imještanju dalekovoda biti završeni danas i da će firma Tehnogradnja već sjutra moći da nastavi radove.

“Uspjeli smo da za svega nekoliko dana riješimo ovaj problem, a sve zahvaljujući brzoj reakciji opštinskih organa ali i odličnoj koordinaciji koju imamo sa institucijama’’, dodao je Kalić.

DINO RAČIĆ