KOMUNALNA POLICIJA ZABRANILA RADOVE BEZ DOZVOLE NA JAVNIM POVRŠINAMA

Komunalna policija Petnjica obavještava sve građane opštine Petnjica da je zabranjeno izvođenje radova na javnim površinama bez saglasnosti nadležnog organa, a na osnovu odluke o komunalnom redu SO Petnjica.

Pod javnim površinama se podrazumijevaju:

  • Putevi, ulice, trotoari, rječna korita, trgovi, površine javnog saobraćaja, travnjaci, zelenilo duž saobraćajnica, površine oko zgrada, sportsko zabavni tereni, neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište, zajednička dvorišta zgrada.

Takođe je zabranjeno prljanje ili oštećenje javne površine , odlaganje čvrstog i tečnog otpada u rječna korita i vodotoke kao i odlaganje otpada pored kontejnera.

Za nepoštovanje odredbi ove odluke propisane su kazne, za pravna lica i preduzetnike novčana kazna od desetostrukog do stostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori, a za fizička lica od dvostrukog do deserostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori.

Komunalna policija Opštine Petnjica