GVOZDENOVIĆ: PUP PETNJICA RADIĆE ZAJEDNO SA MINISTARSTVOM

Minisar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović sa saradnicima  boravio je danas u radnoj posjeti opštini Petnjica.

Ministra Gvozdenovića primio je predjednik opštine Petnjica  Samir Agović. Gvozdenović i Agović obišli su građevinske radove na administrativnom objektu Opštine.

Agović se zahvalio ministru Gvozdnoviću na posjeti  i za sve ono što je ovo Ministarstvo uradilo za opštinu Petnjica. Današnja posjeta bila je prilaka da predsjednik Opštine  upozna ministra  šta je Opština za ove dvije godine od osnivanja uradila, kao i aktivnosti koje se sprovode i koje se planiraju u budućnosti.  Agović se  zahvalio Gvozdenoviću na podršci koje ovo Ministarstvo zajedno sa Direkcijom javnih radova  pruža oko izgradnje administrativnog objekta kao i modernizacija lokalnih puteva.  Predsjednik Agović upoznao je ministra i sa nekoliko  problema sa kojima se opština Petnjica suočava.

“Jedan od problema sa kojima se opština Petnjica suočava u ovom trenutku jeste i izgrdanja privremenog odlagališta. U proteklom periodu komisiju koja je zadužena za odabir najpovoljnije lokacije, obišla je 7 lokacija. Jedna od lokacija  ispunjavala je date kriterijume koji su predviđeni pravilikom o izgradnji privremenih odlagališta. Međutim, kasnije smo došli do saznanja da taj dio teritorije koji se nalazi na granici sa Bijelim Poljem pripada upravo njima. Očekujemo da ćete nam u tom dijelu pomoći.

Drugi problem sa kojim se suočavamo jesu neformalni objekti koji su izgađeni u samom centru grada. Više puta smo tražili savjete i pomoći sa strane kao i od Vašeg ministarstva kako i na koji način da naplatimo poreze i druge takse po osnovu poreza. Očekujemo da će usvajanje Zakona o nelagalnimobjekata u mnogome pomoći oko prevazilaženja ovog problema.

Treći i veoma bitan problem sa kojima se trenutno suočavamo jeste izrada prostornog plana. Izrada prostornog plana je nešto što bi Opština željela da ima i nešto što je veoma velika potreba a sve s ciljem razvoja turizma  prije svega agroturizma jer opština Petnjica raspolaže velikim potencijalom kada je ova oblast u pitanju. Osim agroturizma naša Opština raspolaše i sa drugim potencijalima, a tu prije svega mislim na hidropotencijal”, naveo je predsjednik Samir Agović

Ministar Gvozedenović je izrazio veliko zadovoljstvo i spremnost da ministarstvo na čijem je čelu pomogne ovu mladu Opštinu  i najavo da početkom naredne godine očekuje i svečano otvaranje administrativnog objekta Opštine.

“Svi ovi Vaši zahtjevi i problemi su realni i nadam se da ih zajednički možemo čim prije riješiti. Što se tiče izgradnje privremenog odlagališta komunalnog otpada  naravno da će Ministarstvo pomoći, ali vam predlažem da vaša Opština uvede sistem selektivnog odlaganja  otpada po čemu bi ova mlada Opština bila prva u Crnoj Gori koja bi uvela ovaj sistem. Tu smo spremni da pomognemo u dijelu sredstava oko nabavke presa, kontejnera kao i druge opreme koja je  namijenjena za ove svrhe.

Problem nelagalnih objekata nije problem samo opštine Petnjica već cijele Crne Gore. Bez obzira što su objekti u centru nelegalni bez građevinskih dozbola u obavezi su da plate porez, po mnogo većoj stopi, za te objekte.

Kada govorimo o izradi  prostornog plana ministarstvo je spremno oko finansiranja tog projekta. Predlažem da u tom dijelu ministarstvo učestvuje sa 70 % dok bi učešće Opštine bilo sa 30 %. Prostorni plan treba da bude urbanistički projekat a može da bude i razvojni projekat. Na vama je da uradite projektni zadatak,  gdje ćemo vam i mi pomoći. Mislim da bi u okviru prostornog plana trebali da uradimo poseban program za uređenje fasada užeg jezgra. I u tom dijelu smo spremni da zajedno sa vama pomognemo u realizaciji ovog projekta”, kazao je ministar održivog razvoa i turizma Branimir Gvozdenović