FRANCUSKI STUDENTI U PETNJICI

Preko organizacije „Breton Montenegro“ čija je predsjednica Jelena Jevrić iz Berana, u Petnjici je u posjeti boravi danas grupa Francuskih studenata koji pišu rad o Eko-turizmu. Njihov plan je da obiđu neke od  opština na sjeveru a sve u cilju da naprave turistički katalog ovog kraja, koji će biti prezentiran u Francusku. Iskazali su zanimanje oblasti eko i agro turizma, kao i sve ono što oslikava tradiciju ovog naroda. Primajući francuske studente zajedno sa VD TO Petnjica Rešadom Muratovićem,  predsjenik opštine Samin Agović je iskazao zadovoljstvo što su oni pokazali interesovanje za opštinu Petnjica.

„Hvala vam što ste odobrali da prezentujete i našu sredinu i time omogućite da, u vašim naučnim radovima Petnjica bude opisana. Jedan od prioriteta je svakako turizam ili bolje rečeno upravo ono što je i vaša tema i vaše interesovanje a to je agro turizam. Naša opština obiluje zaista dosta prirodnim ljepotama i karakteristikama koje će zasigurno izazvati vašu pažnju a nama čini zadovoljstvo što čete to prezentovanit stanovnicima države iz koje dolazite”, izjavio je predsjednik Agović u razgovoru sa francuskim studentima.

On je predložio je da posjete džamiju u Petnjici, Radmansku klisu ističući da tek predstoji njeno dalje ispitivanje. Agović je takođe podsjetio da je veliki broj eksponata u muzeju u Berana. Zatim da posjete ZZ u Vrbici kada je u pitanju proizvodnja hrana kao i „Eko-Milk“ u Petnjici koja se bavi proizvodnjom ekološke zdrave hrane. Ukazao im je na prelijepe predjele od Savina Bora prema granici sa Srbijom, ističući da su izvanredni predjeli za bavljenjem stočarstvom kao i za razvoj rekreativnog turizma.

DENIS BOŽOVIĆ