PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA OPREMANJE GASULHANE

Medžlis Islamske zajednice u Petnjici je ovlastio Atifa Ramdedović i Mursela Ramčilović, koji su na privremenom radu u Luksemburgu, da na teritoriji Luksemburga organizuju prikupljanje sredstava za opremanje spratnog dijela gasulhane u Petnjici. Sredstva koja su ovlašćena lica prikupila, biće upotrijebljena za inventar, klupe, stolovi i kancelarijski materijal. Do sada je prikupljeno više od 2.350 eura.

 

DONATORI:

 1. Agović Zika
 2. Agović Reško
 3. Agović Bajram
 4. Agović Feko
 5. Agović Reko
 6. Ramdedović Atif
 7. Ramdedović Dejvid
 8. Ramdedović Ćako
 9. Ramdedović Hulja
 10. Ramdedović Dejan
 11. Ramdedović Karhiman
 12. Ramdedović Sadat
 13. Ramdedović Elvir
 14. Ramdedović Rafiz
 15. Muhović Ismet
 16. Jasavić Izet
 17. Camić Remzo
 18. Dervišević Meško
 19. Murić Šefkija
 20. Drndar Mersudin
 21. Korać Iso
 22. Ramčilović Mursel
 23. Ramčilović Misin
 24. Ramčilović Hamdija
 25. Ramčilović Rafet
 26. Ramčilović Isad
 27. Ramčilović Džemal
 28. Ramčilović Ramadan
 29. Ramčilović Admir
 30. Huremović Jupo
 31. Huremović Hazir
 32. Škrijelj Hajriz
 33. Škrijelj Zehbo
 34. Škrijelj Jasmin
 35. Muslić Elmedin
 36. Latić Daut
 37. Latić Sado
 38. Šabotić Šućo
 39. Šabotić Husnija
 40. Rastoder Rašo
 41. Rastoder Naser
 42. Rastoder Husein
 43. Ramdedović Esko
 44. Murić Ednes
 45. Agović Rusmir
 46. Kožar Erko
 47. Murić Edis

Iz islamske zajednice Petnjica su zahvalili  svim donatorima sa željom da ih “Allah nagradi i da im da dobro na ovom i budućem svijetu”. Oni su pozivaju sve ljude dobre volje da se priključe akciji, jer je gasulhani prijeko potrebna i rashladna komora za meit.

DENIS BOŽOVIĆ