U NJEMAČKOJ I ŠVAJCARSKOJ PRIKUPLJENO VIŠE OD 6.000 EURA ZA PORODICU FERKE LIČINA

Donatori iz Njemačke i Švajcarske  za izgradnju porodične kuće porodici Ferke Ličina iz Dobrodola donirali su značajna sredstva.
Organizatori Nihat Muhović, Murić Asat i Mersudin Adrović se zahvaljuju svim ljudima dobre volje. Oni koji žele da pomognu mogu se javiti na broj +78.843 57 81
DONATORI
Mersudin Adrović
Temudzin Adrović
Ferhad Adrović
Salmir Gutić
Safet Gutić
Sabahudin Gutić
Sead GutiĆ
Smajo Ćiriković
Selim Ćiriković
Avdulah Hasanović
Adnan Ridžal
Mule Škrijelj
Muradif Seferović
Sead Seferović
Hivzo Muratović
Dennis Muratović
Resko Sefić
Mirsad Pačariz
Mesko Pačariz
Nedzad Pačariz
Nihad Pačariz
Monika
Natasa Ded
HP
Nihad Muhović