MUHOVIĆ: TREBA DA IMAMO NAŠU – BOŠNJAČKU AKADEMIJU NAUKA

Adnan Muhović

Izdanje Crnogorskog Rječnika od strane CANU-a je još jedna potvrda da svi na svijetu gledaju očima svoje kulture, pa i Crnogorci. A šta smo očekivali od nacionalne akademije Crnogoraca? Da nas mazi i hvali? Pa to je suludo, zar ne shvatamo gdje i s kim živimo i da trebamo biti oprezni?! Historija je veoma važna, jer se na osnovu znanja iz prošlosti bolje shvata sadašnjost u kojoj živimo iz prošlosti i koja proizilazi iz próšlosti.
Sjetimo se tako genocída u Plavu i Šahovićima, zatim “Bihorske Srebrenice”, Sjenice, Hadžeta i zadnjeg genocída u Srebrenici, gdje je stavljen pečat na genocidnu tvorevinu RS “osvetom nad Turcima”.
Ideja vodilja im je stalno bila ista. Ideološka matrica takođe. A nas Bošnjake je najviše koštalo to što smo vjerovali… zato pravimo mi naše rječnike, podržimo ih, ostavimo tuđe, ali pratimo njihove poruke i rad.

Bošnjaci treba da imaju vlastitu nacionalnu akademiju. BOŠNJAČKU AKADEMIJU NAUKA I UMJETNOSTI koja bi bila organizovana na nivou nacionalnog korpusa sa sjedištem u Sarajevu. Sve drugo je provizorijum i zamlaćivanje. Kakva bre crna CANU , šta mi imamo sa njom?!
Pitao bih poslanika SNP-a Aleksandra Damjanovića da li u ovom kletom “Rječníku” ima govora mržnje, jer me je pominjao na plenumu vezano za moje pominjanje Njegoša u medijima ili je “govor mržnje” samo kad Bošnjaci progovore? Ili kad neki visoki vjerski velikodostojnici udare žestoko po muslimanima i Islamu? Il” je vedro il’ oblačno… ne nego je to mlad Ibrahim beg koji ne preza, a odslikava Bošnjake i njihovu slobodu štiti. Prkosno i ponosno! I ima nas takvih mnogo

Adnan Muhović, predsjednik OOBS Petnjica