DANAS SJEDNICA PETNJIČKOG PARLAMENTA

sa prethodnog zasijedanja

Predjesnik Skupštine opštine Petnjica Adnan Muhović, zakazao je za danas u 11 časova nastavak 15 zasijedanja skupštine na kojoj je jedna tačka dnevnog reda a odnosi se na Odluku o preuzimanju radnika iz opštine Berane.

Nakon završetka rada po tom pitanju, započeće sa radom šesnaesta  redovna sjednica Skupštine opštine Petnjica sa sledećim dnevnim redom:

 1.   Odbornička pitanja i odgovori
 2. Predlog Odluke o završnom računu Budžeta opštine Petnjica za 2015. godinu
 3. Predlog izvještaja o radu predjsednika Opštine i radu organa lokalne uprave i službi za 2015. godinu
 4. Predlog Odluke o imenovanju člana OIK Petnjica
 5. Predlog rješenja o imenovanju člana Odbora za Statut i propise
 6. Predlog rješenja o imenovanju članova žirija za dodjelu nagrade „4 avgust“
 7. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada DOO „Komunalne djelatnosti“ Petnjica za 2016 godinu
 8. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta
 9. Program uređenja prostora za 2016 godinu
 10. Predlog Odluke o oslobađanju obaveze plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta
 11. Predlog Odluke o određivanju nekategorisanih puteva na području Opštine Petnjica
 12. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gradskom i prigradskom linijskom prevozu putnika
 13. Predlog Odluke o finansiranju projekata NVO
 14. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju MZ Vrševo-Azane
 15. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju MZ „Radmance“
 16. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju MZ „Lagatore“
 17. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju MZ „Johovice“
 18. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju MZ „Godočelje“
 19. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o promjeni naziva MZ „Petnjica“ u naziv MZ „CENTAR“

Radio Petnjica će uživo pratiti i prenositi rad šesnaestog zaijedanja lokalnog parlamenta Skupštine opštine Petnjica.

D.B.