SAIT ŠABOTIĆ: DŽAMIJE U BIHORU

Istoričar Sait Šabotić u emisiji Putevi i raskršća je, između ostalog govorio i o džamijama na području Bihora

 

DŽAMIJA U BIOČI

Džamija u Bioči imala je kameni minaret i bila je kolektivna zadužbina mještana Bioče. Izgradnjom džamije u Bioči, doprinijelo se da ovo naselje postane svojevrsno središte duhovnog života šireg područja, pa je džemat Biočke džamije činio šest naselja. Biočki imami su imali poseban ugled među ostalom ulemom iz Bihora, upravo zbog veličine džemata. Uz džamiju je djelovao i mekteb koji su pohađali dječaci iz Bioče i susjednih sela. Budući da je svojim položajem bila isturena prema području Vasojevića, ona je od kraja prve polovine XIX vijeka, pa sve do balkanskih ratova, trpjela razna devastiranja tako da je njen rad praktično zamro nakon 1912. godine, i ona je poput drugih džamija, doživljavala različita stradanja. Na temeljima stare džamije, podignuta je i savremena džamija.

 

DŽAMIJA U GUBAVČU

 

Džamija u selu Gubavču podignuta je 1829. godine i to se precizno zna. Sve radove na njenoj izgradnji nadzirao je tada povjerljivi predstavnik skadarskog vezira, Hasan Hot koji je imao i glavni eskopnent. Njene dimenzije su 11,25 x 9,65 metara. Ona je prvobitno bila ozidana od kamena, pokrivena ćeramidom, a u vrijem Osmanske uprave, njoj su pripada veliki broj džemata. Takođe je stradala 1943. godine, ali na njenim temeljima je izgrađena potpuno nova džamija koja i danas postoji.

 

DŽAMIJA U ZATONU

 

Džamija u Zatonu uz dolinu Lima, ne zna se tačno vrijeme kada je izgrađena. Postoji jedna fotografija na kojoj se vidi objekat. Vidi se da je to tipična seoska džamija, kvadratne osnove i skromnog minareta, a s obzirom da su begovi Ćorovići imali znatan dio svojih posjeda i u Zatonu, bio bih sklon vjerovanju da je ova džamija bila njihov vakuf. Prije balkanskih ratova, najmoćniji posjednici su u Zatonu bili Selim beg i Osman beg Hajdarpašić a oni su dugo vodili računa o njoj, a ova džamija je stradala isto kada i džamija u Radulićima, 1943 godine i nakon toga ona više nije obnavljana.