DVORAC BIHORA

DVORAC BIHORA

Mašine teške bruje
Kopa se zemlja meka
Svuda se radost širi
Zgrada se opštine čeka.

Pravi se dvorac Bihora
Bihorci željno čekaju
U njoj će biti ruke pomoći
Ljudima što se pružaju.

Ponos će biti Petnjice –
Bihorska ljepotica
Pod nebom plavim Crne Gore
Sleteće ko golubica.

Ja se radujem i jedva čekam
Da vidim dvorac bijeli
Sa mnom se raduje i pjeva njoj
I moj zavičaj cijeli

Ferid Muratović