UGOVOR O DOBRODOŠLICI I INTEGRACIJI U LUKSEMBURGU

Vladina kancelarija za prijem i integraciju stranaca u Luksemburgu OLAI, uputila je poziv za potpisivanje ugovora o dobrodošlici i integraciji.

Ugovor o dobrodošlici i integraciji, mogu potpisati svi koji imaju najmanje 16 godina, strani su državljanin i regularno borave u Luksemburgu a žele se stalno nastaniti u ovoj zemlji.

Ugovor omogućava:

– besplatno učenje jednog jezika ove zemlje (luksemburški, francuski ili nemački).

– besplatno pohađanje kursa za građanska prava

– besplatno učestvovanje na danu orijentacije

Velika prednost podpisnika ovog ugovora je da će biti oslobođeni jednog od fakultativnih predmeta građanskog prava koji je neophodan prilikom aplikacije za dobijanje luksemburškog državljanstva. Takođe ovaj ugovor uzima se u obzir za dobijanje boravka na duži period.

Za više informacija pozvati na telefon: 2478 5738 Ili besplatan broj 8002 6006
Kontakt osoba Ernad Agović
email: [email protected]. Više informacija na sajtu www.olai.public.lu