UKLONJENA SPONTANA DEPONIJA KABASTOG MATERIJALA IZ CENTRA PETNJICE

U centru Petnjice, iza radnje “Franca” je za kratko vrijeme stvorena spontana deponija kabastog materijala koja je, osim što je postojala opasnost da zatrpa put i onemogući komunikaciju sa gornjim dijelom centra opštine, prijetila da ugrozi zdravlje stanovnika.

Radnici komunalnog preduzeća sa građanima i predstavnicima lokalne samouprave su za nekoliko sati očistili ovu deponiju.

“Više do sedam kamiona materijala je utovareno i prebačeno na drugu lokaciju”, rekao je Mithad Cikotić, direktor Komunalnog preduzeća Petnjica.

Direktor Cikotić sa sigurne pozicije pravi "strategiju" za čišćenje deponije
Direktor Cikotić sa sigurne pozicije pravi “strategiju” za čišćenje deponije