POMOĆ BOŠNJAČKE STRANKE PORODICI FERKE LIČINE

Predsjednik Bošnjačke stranke Petnjica Adnan Muhović i član izvršnog odbora Aldin Muratović obišli su porodicu Ferke Ličine iz Dobrodola koja je u teškoj ekónomskoj situaciji i koja živi u staroj kući u kojój ne postoje elementarni uslóvi za život.

“Zato smo ódlučili da pomognemó u skladu sa svojim mogućnostima ovoj porodici i nadam se da na ovome nećemo stati. Za sad smo donirali 20 kubika šljunka. Bošnjačka stranka je uvijek uz svoj naród kada mu je potrebna pómoć i zaštita prava i identiteta”, saopštili su iz BS.