OKIĆENA PETNJICA U ČAST DANA NEZAVISNOSTI

U čast jubileja, decenije nezavisnosti Crne Gore, crnogorske zastave osvanule su jutros i u Petnjici. Ovim gestom lokalna samouprava je htjela dati mali doprinos obilježavanju ovako značajnog datuma u novijoj istoriji Crne Gore.
Crna Gora 21. maja obilježiće 10 godina od obnove nezavisnosti, koja joj je Podgoričkom skupštinom ukinuta 1918. godine. 21. maja 2006 godine na referendumu održanom u Crnoj Gori sa ukupno 55.5 procenta Crna Gora je postala nezavisna država a dotadašnja Srbija i Crna Gora prestala je da postoji.

U Petnjici neće biti organizovanih zabavnih javnih događaja kojima će se proslaviti decenija nezavisnosti.

DINO RAČIĆ