ŠABOTIĆ O DŽAMIJAMA U BIHORU

Sait Šabotić, istoričar je u emisiji “Putevi i raskršća” govorio  o džamijama na području Bihora

Džamija u Loznoj je izgrađena u centralnom dijelu naselja, najvjerovatnije tokom prve decenije 18. vijeka. O njenoj izgradnji ne postoje bliži pisani podaci, barem za sada. Ona je nastala kao porodični vakuf begovske familije Ćorović koja je u Loznoj imala svoje posjede i kule kao objekte za stanovanje. Tokom svog trajanja, ona je u više navrata mijenjala svoj izgled, prvenstveno u izgledu minareta, koji je dugo vremena bio od drveta, a kasnije je bio ozidan od tvrdog materijala, što je još jedna od karakteristika Bihorskih džamija. Najveći broj njih je imao drveni minaret, koji je kasnije pretvaran i zidan od tvrdog materijala. Ono što je karakteristično za ovu džamiju jeste da je ona imala svoje vakufe koji su se nalazili u selu Radulići, a  dio na Pešteri. U haremu ove džamije i danas se vrši pokop članova porodice Ćorović, a u haremu je i mezar dobrog poznavaoca istorijskih prilika Bihora, to je Izet Beg Ćorovič. Poznatiji je kao Zijad Beg Ćorović, a najljepši dio svog imanja dao je za izgradnju fabrike obuće u Loznoj. On se 1908. godine školovao u Carigradu, tamo je završio učiteljsku školu, pa je došao u svoj kraj. Večernje Novosti su pisale da je on živio 136 godina, ako me sjećanje ne vara. Ženio se pet puta a sve njegove životne saputnice su umrle, pa je na kraju ostao sam sa najbližom rodbinom. Bio je šerijatski sudija u vrijeme postojanja SHS kraljevine i Kraljevine Jugoslavije, imao je svoju biblioteku i dosta je učinio u toku Drugog svetskog rata pregovarajući sa komandantima, i četničkim, italijanskim i partizanskim, samo kako bi zaštitio narod toga kraja.