BIHORSKE LEGENDE: KAMENA STOLICA i KOZE STARE MUHRE

U selu Hazane, na mjestu koje se zove Gornja ploča, i danas u stijeni sa lijeve strane puta kada se ide ka Dobrodolama, stoji urezana kamena stolica i do nje mjesto za pušku. Pravoslavna djeca iz sela prepričavaju da je tu sjedio Marko Kraljević i odmarao sa svojim šarcem, dok djeca muslimanske konfesije pričaju da je to bila stolica Alije Đerzeleza na kojoj je on sjedio navodno čekajući Mrku barjaktara da sa njim podijeli neki megdan.

Zanimljiva je legenda o kozama starice Muhre koja je, navodno iz Babljače, po opasnoj Bihorskoj zimi i zlom vremenu, probala da se vrati u tucanjsku mahalu i na tom putu, sa sve svojim stadom smrzla i okamenila. U tom dijelu i danas postoji kamenje za koje se misli da je to stara Muhra koja je sa svojim kozama bila krenula ka Tucanjskoj mahali.