MARKOVIĆ UKINUO ČETNIČKI POKRET

Potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i rukovodilac Ministarstva unutrašnjih poslova Duško Marković donio je rješenje kojim se ukida rješenje kojim je 18. aprila u Registar nevladinih udruženja upisano nevladino udruženje “Ravnogorski pokret Crne Gore”.
“Rješenje o upisu Ravnogorskog pokreta u Registar nevladinih udruženja donijeto je mimo znanja rukovodioca MUP-a, pa je po saznanju za njega pokrenuo proceduru utvrđivanja okolnosti pod kojima je ono donijeto”, saopšteno je iz MUP-a.

Utvrđeno je da je rješenje donijeto mimo propisa i bez potpisa rukovodioca MUP-a.

Takođe, nakon saznanja za registraciju Ravnogorskog pokreta uslijedile su oštre rekacije javnosti sa zahtjevom upućenim potpredsjedniku Markoviću da se izbriše odnosno zabrani rad ovog nevladinog udruženja jer bi njegovo djelovanje bilo suprotno Ustavu Crne Gore.

“Članom 259 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku propisano je da se izvršno rješenje može ukinuti ako je to potrebno radi otklanjanja teške i neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi, javnu bezbjednost, javni mir i javni poredak ili javni moral ili radi otklanjanja poremećaja u privredi, ako se to ne bi moglo uspješno otkloniti drugim sredstvima kojima bi se manje diralo u stečena prava”, navedeno je u saopštenju.

Ovo udruženje, kako objašnjavaju u MUP-u, zastupa i zagovara ideologiju koja je suprotna Ustavu Crne Gore.

“Odnosno ova ideologija predstavlja opasnost po nezavisnost, suverenost i ustavno uređenje Crne Gore, što izaziva opasnost po javni mir, javni poredak i javni moral. S obzirom na sve navedeno, te na dužnost da se zaštiti javni interes jer bi postojanje i djelovanje ove organizacije pričinilo društveno štetne posljedice, potpredsjednik Vlade i rokovodilac MUP-a je donio pomenuto Rješenje o ukidanju Rješenja kojim je u Registar nevladinih udruženja upisan Ravnogorski pokret”, stoji u saopštenju.