SVOĐENJE RAČUNA – PRVOMAJSKI SUSRETI DIJASPORE USPJELI

Sastanak u ZK Bihor

Sinoć je u prostorijama ZK „Bihor“ u Luksemburgu održan sastanak UO udruženja i aktivista koji su pomagali tijekom manifestacije „Prvomajski susreti dijaspore u Luksemburgu“.

Zajednička je procjena da je manifestacija organizovana i sprovedena u savršenom redu te da nije bilo incidenata, a profit je bio vrlo ohrabrujući.
Sastanak je, vidno zadovoljan uspjehom manifestacije, vrlo suvereno vodio predsjednik UO udruženja koji se najiskrenije zahvalio svima koji su pomagali tokom manifestacije, sponzorima kao i gostima kojih je bilo preko 2000.
“Dokazali smo zašto smo najbolje udruženje u Evropi. Iskustva sa ove i ranijih manifestacija trebaju nam biti primjeri  na kojima učimo šta treba da mijenjamo težući boljem”, rekao je na kraju Esko Halilović.

2