OPŠTINE PETNJICA I PEĆ ZAJEDNO DO SREDSTAVA IZ EU FONDOVA

Samir Agović i Ismet Latić sa domaćinima iz Opštine Peć

Danas je u posjetu Opštini Peć boravio je predsjednik Opštine Petnjica, Samir Agović sa savjetnikom za međunarodnu saradnju Ismetom Latićem. Bila je to prilika da se predsjednik Opštine susretne sa građanima koji žive u Opštini Peć a porijeklom su iz Petnjice. U toku Posjete upriličen je i sastanak kod gradonačelnika Peći, Gazmenda Muhadžerija. Tom prilikom su razmijenjene informacije oko funkcionisanja Opština, problemima sa kojima se susreću i dobroj praksi koja može biti primijenjena u rješavanju potreba građana. Gradonačelnik Peći je istakao spremnost za saradnju, sa Opštinom Petnjica, na sportskom, kulturnom i ekonomskom planu.

Iskazana je i spremnost da se dosadašnji  međusobni odnosi, koji su ocijenjeni kao, dobrosusjedski, prijateljski i otvoreni, dalje unaprijede i da se poboljša saradnja kako bi građani obje Opštine imali što veće benefite od te saradnje. Posebno je akcentovana mogućnost zajedničkog korišćenja sredstava iz EU fondova kroz prekograničnu saradnju i istaknuto je zadovoljstvo što će obje Opštine već ostvariti saradnju na prekograničnom projektu koji  je u fazi implementacije.